Lääkäriliiton hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Samuli Saarni

Suomen Lääkäriliiton valtuuskunta valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Samuli Saarnin ja valtuuskunnan puheenjohtajaksi Marjo Parkkila-Harjun.

Suomen Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtajaksi valittiin LT, psykiatrian ja terveydenhuollon erikoislääkäri Samuli Saarni Helsingistä. Varapuheenjohtajiksi valittiin Jaana Puhakka ja Noora Ritamäki. Puheenjohtajisto valitaan vuodeksi kerrallaan.

Valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin LL, yleislääketieteen erikoislääkäri Marjo Parkkila-Harju Espoosta, joka toimi Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtajana 2016-2018. Varapuheenjohtajaksi valittiin Taito Pekkarinen. 

Lääkäriliiton lokakuussa valittu valtuuskunta kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa 14.-15. joulukuuta Lääkäritalolle Helsinkiin.

Uusi hallitus aloittaa työskentelynsä 1.1.2019.

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Samuli Saarni puh. 040 574 6119
Valtuuskunnan puheenjohtaja Marjo Parkkila-Harju, puh. 050 596 1670

Takaisin