33 tutkimustahoa vetoaa: Laadukas hoito edellyttää kliinisen tutkimuksen vahvistamista

33 tutkimuksen parissa toimivaa tahoa ja henkilöä luovuttavat tänään vetoomuksen eduskuntaryhmille kliinisen lääketieteellisen tutkimuksen vahvistamiseksi.

Vetoomuksen allekirjoittajat pitävät välttämättömänä, että kliinisen eli potilaaseen kohdistuvan lääketieteellisen tutkimuksen edellytysten vahvistaminen saadaan mukaan hallitusohjelmaan.

- Suomalainen kliininen tutkimus on perinteisesti ollut huippulaatuista ja kansainvälisesti arvostettua. Viime vuosina se on kuitenkin päässyt taantumaan, jopa rapautumaan. Julkinen rahoitus yliopistotasoiseen tutkimukseen terveydenhuollossa (VTR-rahoitus) on pudonnut noin 90 miljoonasta noin 20 miljoonaan vain 20 vuodessa. Kliininen tutkijanura on vaikea yhdistää muuhun lääkärintyöhön. Taloudellisten ja aikaresurssien niukkuuden lisäksi puutetta on myös tutkimushoitajista, kuvailee Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Anne Remes kliinisen tutkimuksen vaikeuksia.

Kliininen tutkimus on tulevaisuuden hoidon kulmakivi. Vetoomuksen allekirjoittajat muistuttavat, että suomalaista korkealaatuista ja tasa-arvoista terveydenhoitojärjestelmää ei ole mahdollista ylläpitää ilman riittävää ja laadukasta tutkimusta. Tämän päivän tutkimus on huomisen hoitoa.

Allekirjoittajat vetoavat päättäjiin kliinisen tutkimuksen kehittämisohjelman käynnistämiseksi.

- Kliinisen tutkimuksen taantuma voidaan kääntää uudeksi kasvun ja kehityksen kaudeksi. Se ei kuitenkaan tapahdu yhdellä tempulla vaan tarvitaan suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä eri puolilla, niin lainsäädännön kuin käytännönkin tasolla, kertoo Syöpäsäätiön pääsihteeri Sakari Karjalainen.

Kehittämisohjelmassa tulisi pureutua ainakin kolmeen teemaan:

1) säädösympäristön kehittäminen tutkimusta ja sen tulosten hyödyntämistä tukevaksi

2) kliinisen tutkijanuran edellytysten parantaminen mm. työaikajärjestelyin

3) kliinisen tutkimuksen rahoituksen lisääminen ja kohdentaminen

Vetoomuksen vastaanottavat SDP:n kansanedustaja Aki Lindén, Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen, Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho, Keskustan kansanedustaja Hanna-Leena Mattila, Vihreiden kansanedustaja Mirka Soinikoski, Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo, RKP:n eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteeri Hanna Seppä sekä Kristillisdemokraattien kansanedustaja Antero Laukkanen. Vetoomus on ensimmäinen, joka luovutetaan uudelle eduskunnalle.

Vetoomusteksti on luettavissa osoitteessa https://www.syopasaatio.fi/kliinisen-tutkimuksen-kehittaminen-osaksi-hallitusohjelmaa/

Lisätiedot:

Syöpäsäätiön tutkimusjohtaja Jarmo Wahlfors, puh. 050 410 1456

 

VETOOMUKSEN ALLEKIRJOITTAJAT

LÄÄKETIETEELLISET TIEDEKUNNAT JA YLIOPISTOT

Pentti Huovinen, professori
Dekaani, lääketieteellinen tiedekunta
Turun yliopisto

Jussi Pihlajamäki, professori
Dekaani, Terveystieteiden tiedekunta
Itä-Suomen yliopisto

Anne Remes, professori
Dekaani, Lääketieteellinen tiedekunta
Oulun yliopisto

Risto Renkonen, professori
Dekaani, Lääketieteellinen tiedekunta
Helsingin yliopisto

Tapio Visakorpi, professori
Dekaani, Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta
Tampereen yliopisto

Kalervo Väänänen, professori
Rehtori
Turun yliopisto

SAIRAANHOITOPIIRIT JA YLIOPISTOSAIRAALAT

Riitta Kaarteenaho, professori
Medical Research Center (MRC) Oulun johtaja
Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala

Vesa Kataja
Johtajaylilääkäri, palveluesimies (tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta)
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Juha Korpelainen
Johtajaylilääkäri
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Tarja Laitinen
Tutkimusjohtaja
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Risto Miettunen
Johtaja
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Anne Pitkäranta
Tutkimusjohtaja
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Päivi Rautava
Tutkimusjohtaja
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Miia Turpeinen
Arviointiylilääkäri
Kansallinen HTA-koordinaatioyksikkö FinCCHTA, Oulun yliopistollinen sairaala

LÄÄKÄRIEN YHDISTYKSET JA POTILASJÄRJESTÖT

Fredrik Ahlström
Puheenjohtaja
Suomen Medisiinariliitto

Minna Anttonen
Toiminnanjohtaja
Suomen Syöpäpotilaat ry

Sara Launio
Puheenjohtaja
Nuorten Lääkärien Yhdistys

Kati Myllymäki
Toiminnanjohtaja
Lääkäriliitto

Matti Rautalahti
Pääsihteeri
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

LÄÄKETIEDETTÄ TUKEVAT SÄÄTIÖT

Tom Böhling, professori, vararehtori, Helsingin yliopisto
Puheenjohtaja
Medicinska Understödsföreningen Liv och Hälsa r.f.

Elli Dahl
Toiminnanjohtaja
Yrjö Jahnssonin säätiö sr

Jannica Fagerholm
Toimitusjohtaja
Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse sr

Caj Haglund, professori, Helsingin yliopisto
Puheenjohtaja, Finska Läkaresällskapet
Puheenjohtaja, Minerva Säätiö

Sakari Karjalainen
Pääsihteeri
Syöpäjärjestöt, Syöpäsäätiö sr

Juha Kere, professori, Karolinska Institutet
Puheenjohtaja
Sigrid Juséliuksen Säätiön Lääketieteellisen asiantuntijalautakunta

Mikael Knip, professori, Helsingin yliopisto
Hallituksen puheenjohtaja
Diabetestutkimussäätiö Stiftelsen för Diabetesforskning sr

Petri Manninen
Asiamies
Paavo Nurmen Säätiö sr

Mikko Mikkola
Toimitusjohtaja
Juho Vainion Säätiö sr

Markku S. Nieminen, professori, emeritus, Helsingin yliopisto
Puheenjohtaja
Sydäntutkimussäätiö

Anne Remes, professori, Oulun yliopisto
Hallituksen puheenjohtaja
Suomen Lääketieteen Säätiö

Risto Renkonen, professori, Helsingin yliopisto
Puheenjohtaja
Orionin tutkimussäätiö

LÄÄKETEOLLISUUS

Sanna Lauslahti
Toimitusjohtaja
Lääketeollisuus ry

Timo Lappalainen
Toimitusjohtaja
Orion Oyj

Takaisin