Kokoamme Suomen lääkärit yhteen

Suomen Lääkäriliitto on akavalainen ammattijärjestö, johon lähes kaikki maassa toimivat lääkärit kuuluvat. Kokoamme lääkärit yhteen puolustamaan yhteisiä ammatillisia ja yhteiskunnallisia tavoitteitamme. Lisäksi kehitämme monin tavoin terveydenhuollon, lääkärikoulutuksen ja lääkärien työn laatua. Teemme myös aktiivista kansainvälistä yhteistyötä lääkärien ja potilaiden etujen ajamisessa ja eettisissä kysymyksissä.

Lääkärin etiikka

Eettinen toimintatapa on ollut olennainen osa lääkärin ammattia jo tuhansia vuosia. Hyvän tekeminen, pahan välttäminen, ihmisyyden ja ihmisen autonomian kunnioittaminen sekä oikeudenmukaisuus muodostavat kaikkia lääkäreitä velvoittavan eettisen perustan, johon kaiken potilashoidon tulee pohjata. 

Vaikka lääketieteen eettiset periaatteet pysyvät tai muuttuvat hyvin hitaasti, tuovat yhteiskunnan nopeat muutokset lääkäreille uusia eettisiä haasteita. Etiikan opiskelu valmistaa lääkäreitä tunnistamaan eettisesti haastavat tilanteet sekä toimimaan niissä rationaalisesti ja ammattimaisesti. 

Lue lisää lääkärin etiikasta


Lääkärien perusarvot ovat myös Lääkäriliiton perusarvoja

Toimintamme ytimeen on liiton perustamisesta lähtien kuulunut  ihmisyyden ja eettisten arvojen puolustaminen kotimaassa ja kansainvälisesti. Pidämmekin yhtenä keskeisistä tehtävistämme  nostaa yhteiskunnalliseen keskusteluun eettisiä näkökulmia.  Lääkärien tavoin kaikkea toimintaamme ohjaavat potilaan paras ja terveyden edistäminen.

Tutustu arvoihimme ja tehtäviimme


Olemme lääkärien edunvalvoja

Yhdistämme eri sektoreilla ja erikoisaloilla toimivat lääkärit yhdeksi vahvaksi ammattijärjestöksi, joka varmistaa lääkärikunnan ammatillisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden toteutumisen. Neuvottelemme keskitetysti kuntatyönantajan kanssa palkkauksen ja työaikajärjestelmien kehittämisestä sekä annamme ohjeita paikallisia sopimuksia varten. Toimimme myös jäsentemme tukena erilaisissa ongelmatilanteissa. Lisäksi panostamme vahvaan luottamusmiestoimintaan työpaikoilla.

Lue lisää edunvalvonnastamme


Olemme vahva terveyspoliittinen vaikuttaja

Suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä on valtavien uudistusten edessä, ja Lääkäriliitolla on iso rooli asiantuntijana ja vastuunkantajana näissä muutoksissa. Toimimme terveydenhuollon aktiivisena kehittäjänä niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla tavoitteenamme varmistaa, että tulevaisuudessa potilaat saavat nykyistä sujuvammin laadukasta hoitoa ja henkilöstöllä on hyvät työskentelyolosuhteet.

Lue terveyspoliittisista linjauksistamme