Yötyön ja pitkien työrupeamien aiheuttamien haittojen ehkäisy

Lukuisat tutkimukset osoittavat, että yötyö ja pitkät työrupeamat aiheuttavat monenlaisia terveysriskejä ja heikentävät työn laatua. Oheinen julkaisu sisältää viisi suositusta, jotka Lääkäriliitto näkee tärkeiksi huomioida päivystystä tai yöaikaista työtä suunniteltaessa.

Lue Lääkäriliiton suositus yötöistä kokonaisuudessaan (pdf)

Takaisin