Yötyön ja pitkien työrupeamien aiheuttamien haittojen ehkäisy

Lukuisat tutkimukset osoittavat, että yötyö ja pitkät työrupeamat aiheuttavat monenlaisia terveysriskejä ja heikentävät työn laatua. Ajantasainen päivystyssuositus löytyy täältä

Takaisin