Patient-läkarrelationen

Mötet mellan patient och läkare är grundläggande i hälso- och sjukvården. Kring det här mötet har man jämsides med den medicinska utvecklingen och samhällsutvecklingen byggt upp ett vårdsystem med tillhörande juridisk reglering på flera nivåer.

På individplanet är situationen ändå i stort sett oförändrad: patienten lägger fram sitt problem för läkaren, som försöker hjälpa patienten med stöd av sin yrkeskunnighet. Läkarens handlande styrs av yrkesetiska normer som grundar sig på medicinsk etik.

Detta kapitel granskar de etiska och juridiska principerna för mötet mellan läkare och patient. Mötet granskas även i egenskap av interaktiv process med särskilda moraliska och praktiska utmaningar. Specifikt granskas frågor som gäller betydelsen av patientens kulturella bakgrund, rätten till hälsa och skyldigheten att ge behandling till personer som vistas i landet, vad som ska göras vid eventuella vårdfel, principerna för beslut om vård samt utnyttjande av patientuppgifter.

 

© Finlands Läkarförbund 2021