Hälsofrämjande och preventiv vård

Befolkningens hälsa påverkas av mycket annat och många andra samhällssektorer än hälsovården, som är läkarnas traditionella arbetsfält. Att främja hälsan kan förbättra människornas vardag och förutsättningar att sköta sin egen hälsa. Läkaren och tandläkaren kan delta i hälsofrämjandet både på mottagningen och inom sin gemenskap. Av de hälsofrämjande åtgärderna är i synnerhet screeningundersökningar och vaccinationer effektiva sätt att förebygga sjukdomar.

© Finlands Läkarförbund 2021