Koulutus

Toiminnot

Järjestämme lääkäreille sekä ammattiin liittyvää että edunvalvonnallista koulutusta. Lääkäripäivät on suurin vuosittainen lääkärien täydennyskoulutustapahtuma.  Vastaamme myös lääkäriluottamusmiesten osaamisesta.


Järjestämme koulutuksia ja seminaareja sekä itse että yhteistyössä muiden lääkärijärjestöjen kanssa.

Verokoulutus

Liiton jäsenille suunnattu Verokoulutustilaisuus järjestetään maanantaina 18.3.2019 klo 15.00 – 19.00. Tutustu ohjelmaan.  Huom! Koulutustilaisuus pidetään Lääkäritalon remontin takia poikkeuksellisesti Sokos Hotel Presidentissä osoitteessa Eteläinen Rautatiekatu 4.

Lääkärin veroilmoitusopas julkaistaan maaliskuussa Lääkärilehdessä.

Verokoulutuksen tallenne tulee katsottavaksi verkkotallenteet-sivulta. Kirjautumiseen tarvitaan Fimnet-tunnukset.

Lääkärin veroilmoitusopas (2019)

Verokoulutustilaisuus järjestetään Lääkäriliiton omana koulutuksena joka vuosi maaliskuussa. Tilaisuus on tarkoitettu pääosin yksityislääkäreille. Koulutuksen tavoitteena on auttaa ammatinharjoittajalääkäriä veroilmoituksen täyttämisessä. Lisäksi koulutuksessa käsitellään muitakin lääkärin verotukseen liittyviä ajankohtaisaiheita. Luennoitsijat ovat verotuksen asiantuntijoita joko verohallinnosta tai muualta. 

Maksuton Yksityislääkäritoiminnan aloittaminen -verkkotallenne

Pääset kirjautumaan yksityislääkäritoiminnan aloittamista koskevan kurssin tallenteeseen Fimnet-tunnuksellasi.

Lääkäripäivät

Lääkäripäivät on Lääkäriliiton, Duodecimin ja Finska Läkaresällskapetin yhdessä järjestämä täydennyskoulutustapahtuma. Lääkäripäivillä on tarjolla useita koulutustilaisuuksia, joiden teemat vaihtelevat erikoisalakohtaisista aiheista lääkäriprofession ammatilliseen kehittymiseen ja terveyspalvelujärjestelmään liittyviin koulutuksiin. 

Lääkäripäivien omille sivuille pääset tästä.

Edunvalvonnallinen koulutus

Järjestämme Lääkäriliiton omana tuotantona vuosittain mm. koulutusta lääkärin verotukseen liittyvistä asioista. Koulutuksista tiedotetaan Lääkärilehdessä, ja tiedot löytyvät myös Lääkärien koulutuskalenterista.

Lääkäriliiton paikallisosastot ja erikoisalakohtaiset alaosastot järjestävät edunvalvonnallisia koulutuksia jäsenten tarpeiden mukaan Lääkäriliiton tukemana. Koulutuksista tiedotetaan Lääkärilehdessä ja suoraan paikallis- ja alaosastojen jäsenille.

Luottamusmiesten koulutus

Lääkäriluottamusmiehen peruskoulutukseen kuuluu kaksipäiväinen peruskurssi ja jatkokurssi. Myös neuvottelutaitoa opiskellaan kaksipäiväisillä perus- ja jatkokursseilla. Tämän jälkeen tarjoamme syventävää koulutusta. Lääkärisopimusta, työhyvinvointia, terveydenhuollon hallintoa sekä terveyskeskusten ja sairaaloiden omia ongelmakohtia käsittelemme vuosittain omilla kursseillaan. Alueellisille asioille pidämme koulutuspäiviä erityisvastuualueittain.

Luottamusmiehen verkkokursseihin kuuluu "Luottamusmiehen starttipaketti" ja "Johdatus luottamusmiehen juridiikkaan".

Pääluottamusmiehille on lisäksi Jukon järjestämää edunvalvontakoulutusta, jossa opiskellaan mm. yhteistoimintaa ja kunnallisiin virka- ja työehtosopimuksiin (KVTES) liittyviä asioita.

Erikoislääkärien johtamiskoulutus

Lääkärien johtamisosaamisella on iso merkitys työyhteisön toiminnassa ja terveyspalvelujärjestelmän kehittämisessä. Erikoislääkärien johtamiskoulutus hyödyttää esimieslääkärin lisäksi lääkärialaisia ja ylintä johtoa – sekä potilaita.

Järjestämme yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa Erikoislääkärin johtamiskoulutus -koulutuskokonaisuuden. Koulutus vastaa opetusministeriön sosiaali- ja terveysalan johtamiskoulutustyöryhmän (2004:30) määrittelemää keskijohdon koulutusta. Koulutus koostuu lähiopetusjaksoista, niihin kuuluvista verkkotehtävistä sekä kehittämistehtävästä.

Muut koulutukset ja seminaarit

Järjestämme Lääkäriliiton muuhun toimintaan liittyviä koulutuksia ja seminaareja, kuten lääketieteen etiikkaa pohtivat seminaarit sekä terveyspoliittiset seminaarit mm. terveydenhuollon erilaisiin tuotantotapoihin liittyen. Lääkäriliitto on yhtenä järjestäjänä myös Terveysfoorumeissa, jotka kokoavat terveydenhuollon päättäjiä ja ammattilaisia pohtimaan yhdessä terveydenhuollon kehittämistä ja priorisointia Suomessa.

Koulutusten haku

Pro Medicon koulutuskalenterista voit hakea hallinnon koulutuksia erikoisaloittain sekä mm. hallinnon koulutuksia.

Lääkärilehdellä on myös oma koulutuskalenteri, josta voi hakea koulutuksia.

Erityispätevyydet

Lääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmän kautta jäsenten on mahdollista pätevöityä omaan alaansa liittyvälle osaamisalueelle, joista suurin osa monialaisia. Erityispätevyyskoulutusten rakenteesta ja sisällöstä vastaavat erikoisalayhdistykset tai lääkäriyhdistykset. Lisätietoja löytyy sivulta Erityspätevyydet.