Finlands Läkarförbund

Finlands Läkarförbund är de finska läkarnas fackförbund. Majoriteten av landets praktiserande läkare är medlemmar i förbundet. Förbundet arbetar för att främja framsteg inom medicinsk expertis, mänsklighet, etik och kollegialitet. Vi uppmuntrar våra medlemmar att arbeta för dessa värden och bevakar läkarnas gemensamma professionella, sociala och ekonomiska intressen. Över 90 % av alla i Finland bosatta läkare är medlemmar i Finlands Läkarförbund.

Finlands Läkarförbund grundades år 1910.

Statistik om läkare i Finland 2019 (pdf)

Yrkesetiken först

Läkarförbundet arbetar för att utveckla landets hälsovård och medicinska expertis på basis av hela läkarkårens samlade yrkeskunskap. Förbundet engagerar sig aktivt i etiska frågor och i att trygga läkar- och patientintressen i Finland och internationellt.

Läkarförbundet har för sina medlemmar fastställt etiska regler och kollegialitetsregler samt utfärdat många andra anvisningar med anknytning till medicinsk etik.

Lönsamt att vara medlem i Läkarförbundet

Vi erbjuder våra medlemmar facklig service och tjänster för en bättre arbetsmiljö. Våra viktigaste medlemstjänster är rådgivning och intressebevakning för praktiserande läkare.

Som vår medlem får du även erbjudanden och rabatter via oss, till exempel på kurser som Läkarförbundet arrangerar, samt semesterförmåner och medlemsprodukter. Vi har också förhandlat om förmånliga försäkringar som skräddarsytts för läkare.

Takaisin