För patientens bästa med läkekonsten

Finlands Läkarförbund är de finska läkarnas fackförbund. Majoriteten av landets praktiserande läkare är medlemmar i förbundet. Förbundet arbetar för att främja framsteg inom medicinsk expertis, mänsklighet, etik och kollegialitet. Vi uppmuntrar våra medlemmar att arbeta för dessa värden och bevakar läkarnas gemensamma professionella, sociala och ekonomiska intressen. 94 % av alla i Finland bosatta läkare är medlemmar i Finlands Läkarförbund.

Finlands Läkarförbund grundades år 1910.

Yrkesetiken först

Läkarförbundet arbetar för att utveckla landets hälsovård och medicinska expertis på basis av hela läkarkårens samlade yrkeskunskap. Förbundet engagerar sig aktivt i etiska frågor och i att trygga läkar- och patientintressen i Finland och internationellt.

Läkarförbundet har för sina medlemmar fastställt etiska regler och kollegialitetsregler samt utfärdat många andra anvisningar med anknytning till medicinsk etik.


Lönsamt att vara medlem i Läkarförbundet

Vi erbjuder våra medlemmar facklig service och tjänster för en bättre arbetsmiljö. Våra viktigaste medlemstjänster är rådgivning och intressebevakning för praktiserande läkare.

Som vår medlem får du även erbjudanden och rabatter via oss, till exempel på kurser som Läkarförbundet arrangerar tillsammans med Lääkärikompassi, samt semesterförmåner och medlemsprodukter i form av till exempel stämplar. Vi har också förhandlat om förmånliga försäkringar som skräddarsytts för läkare.

Läs mer om medlemsförmåner och tjänster


Finland har 20 970 läkare i arbetsför ålder

Den 1 januari 2016 var antalet legitimerade läkare i Finland 28 565. Av dem var 20 970 läkare i arbetsför ålder (under 65 år) och bodde i Finland. Allt fler läkare från de övriga EU-länderna söker legitimation även i Finland. Alla kommer dock inte hit, därför är läkararbetskraften i Finland mindre än antalet legitimerade läkare.

Läkare 2016 (pdf)

Läkarräknaren