Lääkäriliitto vaikuttaa lähellä jäseniään

Lääkäriliitossa alueellinen vaikuttaminen on hyvin tärkeää. Jokaisella jäsenellä on halutessaan mahdollisuus osallistua toimintaan alueellisten valiokuntien ja paikallisosastojen kautta.

Valiokunnat

Jokaisessa yliopistosairaalakaupungissa (Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio, Oulu) toimii kolme Lääkäriliiton valiokuntaa: terveyspoliittinen valiokunta, professiovaliokunta ja edunvalvontavaliokunta. Valiokunnissa on lääkäreitä kaikilta sektoreilta ja useimpien sairaanhoitopiirien alueilta. Myös opiskelijat ovat edustettuina.

Valiokunnat osallistuvat valtakunnallisten kannanottojen valmisteluun, tuovat esiin jäsenten näkemyksiä ja ottavat kantaa paikallisiin asioihin.

Edunvalvontavaliokunta käsittelee edunvalvontaan ja lääkärin monipuoliseen ammatinharjoittamiseen liittyviä asioita.

Professiovaliokunta vaikuttaa perus- ja erikoistumiskoulutukseen yliopistoittain. Se käsittelee myös kollegiaalisuuteen, etiikkaan ja lääkärin hyvinvointiin liittyviä asioita.

Terveyspoliittinen valiokunta ottaa kantaa alueellisiin ja kansallisiin terveyspoliittisiin ja terveydenhuoltopoliittisiin asioihin. Se tuo oman alueensa lääkärien mielipiteet mukaan liiton valtakunnalliseen terveyspoliittiseen työhön.

Valiokuntien käytännön työtä kordinoi piiriylilääkäri.

Valiokuntien kokoonpanot 

Piiriylilääkärit

Piiriylilääkärit tekevät liiton työtä viidellä eri yhteistyöalueella. He pitävät yhteyttä alueellisiin sidosryhmiin ja toimivat yhteistyössä alueen luottamusmiesten, paikallisosastojen ja lääketieteen opiskelijoiden kanssa. Piiriylilääkärit vastaavat alueellisten valiokuntien työskentelystä ja jäsentilaisuuksista.

Jos haluat Lääkäriliiton huomioivan jonkin paikallistason ongelman tai suunnitelmissa olevan asian, ota yhteyttä piiriylilääkäriin.

Piiriylilääkärien yhteystiedot 

Paikallisosastot

Jokainen liiton jäsen kuuluu automaattisesti työ- tai asuinpaikkakuntansa paikallisosastoon ja on tervetullut mukaan paikallisosaston toimintaan.

Paikallisosastoja on noin 40. Toimintaa on kaikilla keskussairaalapaikkakunnilla ja monilla pienemmilläkin paikkakunnilla. Osalla yliopistosairaaloista on lisäksi omat työpaikkakohtaiset paikallisosastonsa. 

Paikallisosastot kokoavat lääkäreitä yhteen edunvalvonnallisten asioiden ja vapaamuotoisen sosiaalisen toiminnan merkeissä. Paikallisosastot toimivat luottamusmiesten tukena ja voivat ottaa kantaa esimerkiksi työpaikkakohtaisiin edunvalvonnallisiin ongelmiin ja alueensa terveydenhuoltoasioihin.

Paikallisosastojen yhteystiedot

Takaisin