Green Office

Lääkäriliitto pyrkii toimimaan ympäristövastuullisesti ja on mukana WWF:n kehittämässä Green Office -verkostossa.

WWF:n Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöjärjestelmä. Sen avulla työpaikat voivat vähentää ympäristökuormitustaan, saavuttaa säästöjä ja hidastaa ilmastonmuutosta.

Green Office -toimistoissa koko työyhteisö opastetaan toimimaan ympäristövastuullisesti. Ympäristöjärjestelmässä kiinnitetään huomiota esimerkiksi liikkumiseen, energiankulutukseen, kierrätykseen ja jätteiden lajitteluun, kestäviin hankintoihin sekä ruokavalintoihin.

Green Office-merkin saaminen edellyttää ympäristöohjelmaa, seurantaa ja kehittämistä sekä WWF:n toimistotarkastuksen läpäisemistä.

Yritysten ja organisaatioiden toimet ovat tärkeässä asemassa, jotta voimme rajoittaa maapallon lämpötilan nousun Pariisin sopimukseen kirjattuun 1,5 asteeseen ja turvata luonnon monimuotoisuuden. Green Office -verkoston jäsenet ovat mukana edistämässä näitä tavoitteita.

Lue lisää WWF:n Green Officesta

Lisätietoja

Riikka Rahkonen johdon sihteeri Puh. 0400 580484 riikka.rahkonen@laakariliitto.fi
Takaisin