Lausunto potilasturvallisuuslaista

Potilasturvallisuuslaki on käsiteltävänä eduskunnassa ja Lääkäriliitto on antanut siitä lausuntonsa. Lääkäriliiton näkökulmasta on olennaista, että työnantajien on varmistettava suojelutyömääräyksiä antaessaan lääkärin osaaminen suojelutyön kohteena olevaan tehtävään.

Lääkäri ei ole hoitaja eikä lääkärin koulutus luo pätevyyttä kaikkeen hoitajan työhön. Mikäli osaamista ei ole, ei tehtävää tule antaa, ja lääkärillä on oltava tosiasiallinen mahdollisuus kieltäytyä tehtävästä.

Mikäli kuitenkin tilanne pakottaa tällaisiin toimiin tai työnantaja tekee määräyksen, lakiin tulee lisätä, ettei lääkäriä voi laittaa henkilökohtaiseen vastuuseen mahdollisesta potilasvahingosta.

Lue lausunto kokonaisuudessaan.

Takaisin