Terveyskeskushoitoon pääsy huonontunut – suomalaiset haluavat enemmän rahoitusta terveydenhuoltoon

Lääkäriliiton teettämän väestökyselyn mukaan 30 prosentilla terveyskeskuksessa käyneistä oli ollut ongelmia päästä lääkärin vastaanotolle pitkien odotusaikojen takia. Kansalaisista 67 prosenttia toivookin lisää julkisia varoja terveydenhuoltoon.

”Tilanne hoitoon pääsyssä on jatkuvasti huonontunut, vaikka perusterveydenhuollon ongelmista on puhuttu vuosikausia. Kansalaiset kokevat terveydenhuollon palvelut tärkeinä, ja jopa kaksi kolmesta haluasi terveydenhuoltoon lisää resursseja”, sanoo Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen.

Lääkäriliitto selvitti loka-marraskuussa 2021 kansalaisten käsityksiä hoitoon pääsystä ja terveyspalveluista. Vastaajia oli yhteensä 1 003. Tuloksia verrattiin aiempiin vastaaviin kyselyihin vuosilta 2014 ja 2017.

Kyselyn mukaan hieman alle puolet väestöstä (46 prosenttia) hakeutuisi sairastuessaan ensisijaisesti hoitoon terveyskeskukseen. Työterveyshuoltoon menisi ensisijaisesti 42 prosenttia ja yksityislääkäriin 8 prosenttia.

Hoitoon pääsyn ongelmien vuoksi 37 prosenttia vastanneista on joutunut ainakin ajoittain käyttämään yksityislääkärin palveluja. Erityisesti pääkaupunkiseudulla asuvat olivat käyttäneet yksityislääkärin palveluja julkisen terveydenhuollon hoitoon pääsyn ongelmien takia.

”Julkiset terveyskeskuspalvelut ovat jääneet pääasiallisesti työelämän ulkopuolella olevien palvelukanavaksi”, Pärnänen toteaa.

Vastaajien enemmistö hoitotakuun kiristämisen puolella

Hallitus on sopinut hoitotakuun kiristämisestä seitsemään päivään vuoden 2023 alusta alkaen. Enemmistö vastaajista (57 prosenttia) oli sitä mieltä, että kiireettömään hoitoon terveyskeskuslääkärin vastaanotolle tulisi päästä enintään viikossa. Joka viidennen mielestä sopiva määräaika olisi enintään kolme arkipäivää. 

Kaksi kolmasosaa vastaajista (67 prosenttia) haluasi käyttää enemmän julkisia varoja terveydenhuoltoon. Kun kysyttiin, millä keinolla menojen lisäys pitäisi rahoittaa, 47 prosenttia keräisi varoja leikkaamalla toiselta yhteiskunnan sektorilta, 44 prosenttia veronkorotuksin ja 41 prosenttia asiakasmaksujen korotuksin. Vain 11 prosenttia rahoittaisi lisäyksen ottamalla lisää velkaa.

Tutkimustulokset Lääkäriliiton verkkosivuilla: https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/tutkimus/palvelujarjestelma-ja-potilas/

Lisätiedot:

johtaja Heikki Pärnänen, heikki.parnanen@laakariliitto.fi, 040 546 5316
tutkija Piitu Parmanne, piitu.parmanne@laakariliitto.fi, 050 5113774

 

Takaisin