Lääkäriliitto ei muuttanut kantaansa eutanasiaan

Tänään 16.5.2024 kokoontunut Lääkäriliiton valtuuskunta keskusteli liiton kannasta eutanasiaan ja päätti pitää sen ennallaan: Lääkäriliitto vastustaa eutanasian laillistamista sekä sitä, että lääkärit ammattikuntana velvoitettaisiin tekemään toimenpiteitä, joiden ensisijaisena tarkoituksena on jouduttaa potilaan kuolemaa.

Eutanasian salliva lainsäädäntö olisi periaatteellisesti merkittävä arvomuutos ja avaisi Lääkäriliiton arvion mukaan ennakoimattomia kehityskulkuja. Lääkäreiden tehtävänä on käyttää nykylääketieteen mahdollisuuksia elämän suojeluun ja kärsimyksen hoitoon, eikä hoitojärjestelmän puutteita pidä korjata eutanasian tai lääkäriavusteisen itsemurhan avulla. Ihmisen elämän lopettaminen toisen ihmisen toimesta on monisyinen yhteiskunnallinen kysymys, josta käytävän keskustelun tulisi perustua yhteisesti ymmärrettyyn terminologiaan ja riittävään tietoon elämän lopun hoitomahdollisuuksista.

Eutanasiakanta perustuu laajaan tiedonkeruuseen ja keskusteluun

Lääkäriliiton valtuuskunnan kanta perustuu huolelliseen valmisteluun, jossa on koottu aiempi tieto ja kansainväliset kokemukset sekä kartoitettu käsitteet ja juridinen nykytila. Yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa toteutettiin kyselytutkimus, jossa kartoitettiin lääkärien eutanasiaa ja lääkäriavusteista itsemurhaa koskevia mielipiteitä.

Noin 9000 vastausta kerännyt tutkimus osoitti, että vaikka suomalaisen lääkärikunnan eutanasiamyönteisyys on vuosien saatossa kasvanut verrattuna aiempiin tutkimuksiin, kysymys jakaa lääkärikuntaa edelleen. Huomionarvoista on, että palliatiivisen hoidon erityispätevyyden suorittaneet lääkärit suhtautuvat eutanasiaan muita kriittisemmin. Lisäksi lääkäreistä suurin osa ei ole itse valmis toteuttamaan eutanasiaa. Väitteeseen ”Jos eutanasia olisi Suomessa sallittua, voisin itse joskus harjoittaa sitä”, vain 13,5 % vastasi ”Täysin samaa mieltä” ja 18,3 % ”Osittain samaa mieltä”.

Eutanasian ja lääkäriavusteisen itsemurhan salliminen ei vahvistaisi luottamusta terveydenhuoltoon

Suomalaisten luottamus terveydenhuoltojärjestelmään on laskusuunnassa. Kansalaispulssi-tutkimus näytti maaliskuussa vain 58 %:n vastaajista luottavan terveydenhuoltojärjestelmään melko paljon tai täydellisesti. Eutanasian ja lääkäriavusteisen itsemurhan salliminen edellyttäisi erittäin korkeaa luottamusta terveydenhuoltojärjestelmän kykyyn arvioida ja toteuttaa potilaiden elämän loppuvaiheeseen liittyviä toiveita. Kyseessä on peruuttamaton ja lääkärin eettisiä periaatteita voimakkaasti koetteleva toimenpide, jonka vaikutukset mm. lääkärien jaksamiseen ja potilaiden tasa-arvoisuuteen voivat olla merkittäviä. Lääkäriliitto ei näe, että suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä olisi valmis eutanasian laillistamiseen.

 

Lisätietoja:
Lääkäriliiton valtuuskunnan puheenjohtaja Matias Rantanen, puh. 040 720 8308, mjmran@utu.fi
Lääkäriliiton puheenjohtaja Niina Koivuviita, puh. 040 500 6557, niina.koivuviita@laakariliitto.fi
Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Janne Aaltonen, puh. 045 121 8989, janne.aaltonen@laakariliitto.fi

Haastattelupyynnöt: Lauri Korkeaoja, p. 044 078 8282, lauri.korkeaoja@laakariliitto.fi

 

 

 

Takaisin