Potilas-lääkärisuhde

Potilaan ja lääkärin kohtaaminen on terveydenhuollon ydintapahtuma. Lääketieteen ja yhteiskunnan kehittyessä sen ympärille on rakentunut koko terveydenhuoltojärjestelmä ja siihen liittyvä monitasoinen juridinen sääntely.

Yksilötasolla tilanne on pääosin ennallaan: potilas kertoo ongelmansa lääkärille, ja lääkäri yrittää auttaa häntä ammattitaitonsa avulla. Toimintaa ohjaa lääkärin etiikkaan perustuva ammatillisen käytöksen normi. 

Tässä luvussa tarkastellaan potilaan ja lääkärin kohtaamisen eettisiä ja juridisia periaatteita. Näiden rinnalla on lääkärin ja potilaan kohtaaminen vuorovaikutuksellisena prosessina, johon kuuluu erilaisia eettisiä ja käytännöllisiä haasteita. Erityiskysymyksinä tarkastellaan potilaan kulttuuritaustan merkitystä, oikeutta terveyteen ja velvollisuutta antaa hoitoa maassa oleskeleville, toimintaa mahdollisen hoitovirheen sattuessa, hoidosta päättämisen periaatteita sekä potilastietojen hyödyntämistä. 
 

© Suomen Lääkäriliitto 2021