Elämän alku ja raskausaika

Ihmisen syntymä on tärkeää paitsi yksilölle itselleen, myös syvällinen kokemus vanhemmille ja merkittävä asia yhteiskunnalle. Sikiön kehityksen ja synnytyksen suojaaminen on kiinteä osa terveydenhuoltoa. Lääketiede on tuonut tietoa hedelmöityksen ja sikiön kehityksen mekanismeista ja samalla antanut monia keinoja vaikuttaa niihin. Näin pyritään varmistamaan lasten syntyminen mahdollisimman terveinä. 

Lääketieteen vaikutusmahdollisuuksien lisääntyminen on kuitenkin tuonut uusia eettisiä ongelmia, joista useat koskevat elämän alkua. Millä perusteilla alkiodiagnostiikkaa saa tehdä? Onko sukusolujen perimään vaikuttaminen hyväksyttävää? Lisäksi vanhemmat eettiset haasteet abortin hyväksyttävyydestä, sikiödiagnostiikasta tai ylipäätään sikiön oikeudellisesta asemasta ovat yhä ajankohtaisia. 

Tässä luvussa käsitellään syntymättömän ihmisarvoa ja oikeuksia sekä raskauden ehkäisyä ja sen keskeyttämisen rajoja. Uuden teknologian seurauksia ja perimään vaikuttamista tarkastellaan lapsettomuushoitojen, sikiö- ja alkiodiagnostiikan sekä perinnöllisyysneuvonnan näkökulmista. 

© Suomen Lääkäriliitto 2021