Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy

Väestön terveyteen vaikuttavat monet muutkin asiat ja yhteiskunnan muut sektorit kuin terveydenhuolto, joka on lääkärien perinteisintä työkenttää. Terveyttä edistämällä voidaan parantaa ihmisten arkea ja edellytyksiä huolehtia omasta terveydestään.

Lääkäri ja hammaslääkäri voi osallistua terveyden edistämiseen sekä vastaanotollaan että yhteisössään.

Terveydenhuollon toimenpiteistä erityisesti seulontatutkimukset ja rokotukset ovat tehokkaita tapoja ennaltaehkäistä sairauksia.

© Suomen Lääkäriliitto 2021