Hoidon erityiskysymyksiä

Lääkärin arkityön rutiini keskeytyy toisinaan eettisesti haastavien erityisongelmien vuoksi. Ne voivat olla harvinaisia, tiettyyn sairauteen, hoitoon tai erityisryhmään liittyviä tilanteita, jotka herättävät tunteita ja monimutkaisia kysymyksiä. Kaikki lääkärit eivät koskaan kohtaa kaikkia sellaisia eettisiä ongelmia, jotka toisella erikoisalalla voivat olla arkipäivää. Tietyn erityisongelman kanssa päivittäin painivalle alalle on usein muodostunut selkeät periaatteet ja käytännöt, jotka auttavat vaikeissa tilanteissa. Näiden tunteminen voi olla kaikille hyödyksi. Vaikka monet hoidon erityiskysymykset ovat harvinaisia, ne ovat usein periaatteellisesti merkittäviä ja kiinnostavat myös maallikoita. Lääketieteen teknologian kehittyminen luo myös uusia ongelmia, joiden suhteen eettiset tuntemuksemme ja tavalliset ajatustapamme eivät välttämättä toimi riittävän hyvin.

Tässä luvussa käsitellään tietyillä lääketieteen erikoisaloilla korostuvia eettisiä erityiskysymyksiä, jotka voivat kuitenkin kohdata useimpia lääkäreitä ainakin epäsuorasti. Näitä ovat vaaralliset tartuntataudit ja niiden torjunta, elinsiirrot, esteettiset hoidot, tehohoito, kehitysvammaisen potilaan hoito, sukupuoli-identiteetin erilaiset ilmentymät ja urheilijoiden lääkärinä toimiminen. Uusien teknologioiden haasteista käsitellään etälääketieteen ja geenitestien mukanaan tuomia kysymyksiä.

© Suomen Lääkäriliitto 2021