Lapset ja nuoret

Lapset ja nuoret tarvitsevat erityistä suojelua ja tukea niin yhteiskunnalta kuin lääkäriltä, jotta heidän perusoikeutensa toteutuisivat. Lääkärillä on usein työnsä puolesta mahdollisuus – ja tästä seuraava velvollisuus – edistää ja valvoa lapsen etua ja mahdollisuuksia tasapainoiseen kehittymiseen. 

Lääkäri joutuu ottamaan huomioon lapsen parhaan sekä vanhempien oikeuden tietyissä tilanteissa päättää lapsen puolesta. Nuorten osalta on keskeistä iän myötä kasvava kyky itsemääräämiseen ja siitä seuraava itsemääräämisoikeuden lisääntyminen. Etiikan näkökulmasta itsemääräämisen rajanvedot eivät pelkisty yksinkertaisiin ikärajoihin, vaan vaativat lääkäriltä yksilötason arviointia. 

Lapsen kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen on tärkeä lääkärin velvollisuus. Pohdinta poikien ympärileikkauksesta valottaa monia lasten kohteluun liittyviä eettisiä periaatekysymyksiä. 

© Suomen Lääkäriliitto 2021