Päivystys on turvattava myös harvaan asutuilla alueilla

Lääkäriliitto pitää tärkeänä, että kaikille maamme päivystäville sairaaloille taataan niiden profiilin mukainen riittävä toimintavolyymi ja resurssit turvallisen ja laadukkaan päivystyksen ylläpitämiseksi.

Lääkäriliitto kannattaa voimassa olevan keskittämisasetuksen tiukan operatiivisen toiminnan määräsäätelyn keventämistä. Olisi syytä myös pohtia, onko eri toimenpiteiden määrällinen säätely oikea tapa keskussairaaloiden tarkoituksenmukaisen työnjaon kehittämisessä.

Keskeistä on, että maamme eri puolilla pystytään turvaamaan laadukas ja potilasturvallinen ympärivuorokautinen päivystys, mukaan lukien niin synnytystoiminta kuin pehmytkudos- ja ortopedinen kirurginen toiminta. Myös maamme harvaan asutuissa osissa on päivystys turvattava määräkriteereistä riippumatta väestön yhdenvertaisen hoitoonpääsyn takaamiseksi. Sairaaloiden työnjakoa ja toimintojen keskittämistä tuleekin tarkastella osana suurempaa terveydenhuollon kokonaisuutta.

Lääkäriliiton lausunto keskittämisestä (pdf)

Takaisin