Lausunto monikanavarahoituksen purkamisesta

Lääkäriliitto kannattaa muutoksia, joilla pyritään yksinkertaistamaan ja selkeyttämään terveydenhuollon rahoitusta, tavoitteena osaoptimointimahdollisuuksien ja sen kannusteiden vähentäminen tai jopa purkaminen.

Lääkäriliitto kannattaa esitetyissä vaihtoehdoissa malleja, joissa Kelan rooli korvausten hallinnoijana, päätöksentekijänä ja maksatuksen hoitajana säilytetään, mutta rahoitusvastuuta ohjataan julkisten sote-palvelujen järjestämisvastuussa oleville hyvinvointialueille siirtämällä sairaanhoitovakuutuksen valtion rahoitus näiden budjettiin.

Lääkäriliiton lausunto monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun virkamiesselvityksestä (pdf)

Takaisin