Lausunto kuluttajan- ja asiakkaansuojan parantamisesta henkilöön kohdistuvissa palveluissa

Lääkäriliitto toteaa lausunnossaan, että terveydenhuollossa potilas ei ole samalla tavalla kuluttaja mm. tiedon asymmetrian, potilaan puutteellisen arviointikyvyn, ylisuurten odotusten sekä mahdollisen oman osuutensa laiminlyömisen takia. Erityislainsäädäntöä, joka turvaa potilaan asemaa on runsaasti. Tätä erityislainsäädäntöä on kehitettävä ja vahvistettava, jos havaitaan puutteita.  Ei ole perusteltua säätää KSL:iin terveydenhuoltoon liittyviä säännöksiä.

Kuluttajansuoja tulisi saada kuitenkin vaihtoehtohoitoihin ja terveyspalveluiden markkinointiin, joissa on erityistä tarvetta sääntelylle. Myös terveydenhuollon järjestelmävirheiden korjaamiseen tulee kiinnittää huomiota yksittäisten henkilöiden syyllistämisen sijaan.

Oikeusturvakeinot ovat jo nyt kattavat ja niitä tulee tarvittaessa vahvistaa eikä viedä niitä terveydenhuollon järjestelmän ulkopuolelle. Mahdollisuuksia tehdä muistutus, valitus ja vaatia selvityksiä käytetään jo nyt paljon ja käytäntö on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina. Tämä kuluttaa valtavasti terveydenhuollon rajallisia resursseja.

Mikäli lakiesitystä viedään eteenpäin tulee ensiksi tehdä kattava vaikutusanalyysi.

Lausunto kuluttajan- ja asiakkaansuojan parantamisesta henkilöön kohdistuvissa palveluissa (pdf)

Takaisin