Lääkäriliitto: Myös pienille toimijoille on turvattava mahdollisuudet toimia palveluntuottajina

Lääkäriliitto korostaa, että lääkärien mahdollisuus vapaaseen niin päätoimiseen kuin sivutoimiseen ammatinharjoittamiseen tulee turvata jatkossakin.

Lääkäriliiton selvityksen mukaan yksityissektorilla toimii tällä hetkellä joko pää- tai sivutoimisesti noin 7000 lääkäripalveluja tuottavaa lääkäriä. Päätoimisia lääkäreitä on 4750. Yksityisillä vastaanotoilla toimii 3300 lääkäriä, joista 55 % on ammatinharjoittajia. Näistä valtaosa toimii jonkin valtakunnallisen ketjun puitteissa joko ammatinharjoittajana tai oman pienen yhtiönsä kautta. Terveyspalvelualalla tapahtuneet yrityskaupat ja fuusiot ovat vähentäneet olennaisesti potilaiden valinnanvapautta valita hoitopaikkansa ja yrittäjälääkärien mahdollisuudet vuokrata työtiloja eri lääkäriasemilta ovat kaventuneet. Palveluiden hinnat potilaille nousevat ja lääkärien palkkioita lasketaan mm. suurten yritysten hallintokulujen kasvamisen vuoksi.

Valitettavasti todellisen lääkäriyrittäjyyden tilanne on heikentynyt monin tavoin viime vuosina. Yrityskaupat, fuusiot ja keskittyminen ovat johtaneet siihen, että terveydenhuoltoalalla ei ole julkisen sektorin ohella enää kuin muutamat valtakunnalliset, pääomasijoittajien omistamat suuret ketjut, jotka käyttävät pitkälti jo määräävää asemaa. Tästä syystä kilpailu on vähentynyt. Tällä kehityksellä on suoraan seurausta kuluttajien eli potilaiden valinnanvapauteen, palvelujen hintoihin ym. seikkoihin, mutta myös lääkäriyrittäjien heikentyneeseen asemaan.

Lääkäriliiton mielestä on erittäin tärkeää, että toimiva kilpailu turvataan tosiasiallisella ja aidolla tavalla. Sosiaali- ja terveyssektorille tulee luoda sellaiset kilpailusäännöt, jotka turvaavat myös pienille toimijoille mahdollisuudet toimia aidosti palveluntuottajina jatkossa. Potilaan mahdollisuus valita ja saada hoitoa valtakunnallisesti eri kokoisilta palveluntarjoajilta on taattava ja potilaan valinnanvapautta kunnioitettava.

Lääkäriliiton lausunto / Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitys- ja lausuntopyyntö yrityskauppa-asiassa Mehiläinen/Pihlajalinna (pdf)

Takaisin