Lääkäriliitto kannattaa maksukattoa kerryttävien palvelujen laajentamista

Esitysluonnoksessa lakimuutoksen tavoitteiksi on mainittu hoidon esteiden poistaminen, terveyden tasa-arvon lisääminen ja painopisteen siirtäminen perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan, hallitusohjelman mukaisesti. Mainitut yleistavoitteet ovat tärkeitä ja kannattamisen arvoisia.

Lääkäriliitto kannattaa maksukattoa kerryttävien palvelujen laajentamista. Samalla liitto huomauttaa, että terveydenhuollossa edelleen on kolme erillistä maksukattoa (palvelut, matkat, lääkkeet), joiden yhteissumma on huomattavan korkea. Valitettavan monella runsaasti palveluja tarvitsevalla tarpeet kohdistuvat niin palveluihin, lääkkeisiin kuin asiointimatkoihin, joten monet maksukatot muodostavat usein pienituloiselle monisairaalle henkilölle huomattavan rasitteen ja jopa palvelujen käytön esteen. Kuten STM:n järjestämässä tammikuun kuulemistilaisuudessa monet tahot toivat esille, nämä eri maksukatot tulisi pyrkiä jatkossa yhdistämään ja niiden kokonaissummaa huomattavasti alentamaan.

Lääkäriliiton mielestä asiakasmaksulainsäädännön laajaa ja perusteellista uudistamista ei myöskään voida jättää odottamaan vaalikaudesta toiseen valmisteltua ja tähän mennessä aina eri syistä kaatunutta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusuudistusta.

Lääkäriliiton lausunto HE:ksi laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta (pdf)

Takaisin