Lääkäriliiton lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käyttöoikeuksia koskevasta asetusluonnoksesta

Lääkärit vastaavat laaja-alaisista hoitotehtävistä, jotka edellyttävät kaikista laajimpia tiedonsaantioikeuksia. Hoitavalla lääkärillä tulee olla aina saatavilla kaikki tieto mitä hyvän ja potilasturvallisuuden takaavan hoidon toteuttamiseksi tarvitaan.

Käyttöoikeusasetuksessa tulee huomioida myös alat, jotka eivät välttämättä koske suoraan potilaan välitöntä hoitoa, kuten diagnostiikkaa tekevä ammattihenkilöstö. Käyttöoikeusasetuksessa ei saa rajata esimerkiksi radiologin pääsyä potilaan tietoihin, koska tämä voi vaarantaa potilasturvallisuutta.

Lääkärin tulisi olla mahdollista palata potilaan tietoihin ammatillisen kehittymisen tueksi koskien tekemiään hoitoratkaisuja. Lääkäriliitto katsoo, että lainsäädännön muuttaminen tältä osin sallivaksi on ensiarvoisen tärkeää niin, että laissa määritellään selkeästi edellytykset ja rajat, joiden puitteissa tietoihin voidaan palata.

Kliinisestä työstä kertyneet tapausesimerkit tarjoavat usein arvokasta koulutuksellista taustatietoa. Lääkäreiden sekä potilaiden etu on, että tietoja voidaan hyödyntää rajatuissa koulutustehtävissä.

Käyttöoikeusasetuksen toimeenpanoa tulisi arvioida myöhemmässä vaiheessa, kun käytännön kokemuksia on kertynyt useammalta vuodelta. Arviointi tulisi toteuttaa hoidon edellytysten, potilasturvallisuuden sekä yksityisyyden suojan näkökulmista

Lääkäriliiton lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käyttöoikeuksia koskevasta asetusluonnoksesta vn/23102/2020 (pdf)

Takaisin