Yliopistojen palkansaajille työehtosopimus

Uusi sopimus sisältää perhevapaauudistuksen, jossa kummallakin vanhemmalla on yhtä pitkä palkallinen perhevapaajakso.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on hyväksynyt yliopistojen uuden työehtosopimuksen. Lääkäriliitto ja Lääkäriliittojen neuvottelujärjestö LNJ hyväksyivät sopimuksen jo aiemmin. Lääkäriliiton jäsenistä lähes 900 työskentelee yliopistoissa.

Ensimmäisen vuoden korotukset ovat yhteensä 1,9 prosenttia, kun yleiskorotus nostaa kaikkien palkkoja 1,45 prosenttia 1. kesäkuuta lukien. Paikallinen 0,45 prosentin erä tulee jaettavaksi joulukuussa.

Toisen vuoden palkkaratkaisusta palkansaajajärjestöt ja työnantajien Sivista ry neuvottelevat tammikuun loppuun menneessä. Jos osapuolet eivät saavuta yhteisymmärrystä palkankorotuksista, sopimus on mahdollista irtisanoa päättymään 31. maaliskuuta 2023.

Sopimuksen myötä työntekijä saa palkallista raskausrahakautta 40 päivää. Lisäksi jatkossa kummallekin vanhemmalle maksetaan palkallista vanhempainvapaata 32 päivää.

Yliopistojen yleinen työehtosopimus koskee noin 34 000:ta palkansaajaa. Sopimuksesta neuvottelevat JUKO, Ammattiliitto Pro, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Sivistystyönantajat Sivista.

Lue lisää JUKOn tiedotteesta

Takaisin