Yksityissektorin mentorointijärjestelmä käynnistyy

Mentorointiapua on tarjolla yksityissektorilla toimiville tai sinne hakeutuville Lääkäriliiton jäsenille.

Mentoreina toimivat kokeneet yksityisen sektorin lääkärikollegat. Mentorointitoiminnan tavoitteena on tarjota mentoroitaville konkreettista apua ja ohjausta, sekä tukea yksityislääkäreiden kollegiaalisuutta. Mentoroitava lääkäri voi kääntyä kenen tahansa mentoroivan lääkärin puoleen erikoisalasta tai alueellisuudesta riippumatta.  

Mentoroitava lääkäri voi hakea apua esimerkiksi: 

  • yksityislääkäritoiminnan aloittamiseen tai lopettamiseen liittyviin kysymyksiin 
  • potilaskohtaamisiin ja palautteisiin 
  • erikoisalan erityisiin lääketieteellisiin kysymyksiin 
  • lääkäriaseman käytäntöihin liittyviin kysymyksiin 
  • markkinointiin 
  • tai muihin vastaaviin asioihin. 

Toiminnan periaatteena on luottamuksellisuus niin mentoroitavaan kuin Lääkäriliittoonkin päin. Liitto kustantaa jäsenilleen maksimissaan 3 mentorointikertaa. 

Mentoroinnista voi lukea lisää uudesta yksityislääkärin tietopankista, johon kirjaudutaan Fimnet-tunnuksilla. Kirjautumisohjeet löytyvät täältä.  

Mentoritoiminnasta tiedotetaan liiton verkkosivuilla, Lääkärilehdessä ja liiton koulutuksissa sekä muissa tilaisuuksissa. Mentorien yhteystiedot ovat näkyvissä Lääkärikalenterissa ja Fimnet-tunnusten takana liiton verkkosivuilla.

Takaisin