Uusi suositus etälääketieteestä

Lääkäriliiton hallitus päivitti etälääketieteen suosituksen vastaamaan paremmin nykypäivää. Edellinen etälääketieteen suositus oli vuodelta 2016.

Korona-aika on lisännyt merkittävästi etälääketieteen harjoittamista, ja yhä useampi lääkäri antaa etälääkäripalveluita.

Lääkärin etiikan periaatteet ohjaavat lääkärin toimintaa kaikissa toimintamuodoissa, myös silloin, kun lääkäri harjoittaa toimintaansa etälääketieteen keinoin. Lääkäriä koskevat terveydenhuollon ja muun lainsäädännön sekä viranomaisten antamat ohjeet velvoittavat lääkäriä vastaavalla tavoin kuin ammattia yleisesti harjoitettaessa.

Etälääketieteeseen liittyy kuitenkin tiettyjä erityispiirteitä, jonka johdosta Lääkäriliitto haluaa suosituksellaan antaa viranomaisohjeistuksen lisäksi vielä tarkempia ohjeita. Uudet suositukset sisältävät täsmennyksiä ja joitakin lisäyksiä vanhoihin suosituksiin.

Lue uusi suositus täältä: Etälääketieteen suositus

Takaisin