TTL - Uusi kaksivuotinen työehtosopimus on hyväksytty

Työterveyslaitokselle (TTL) on saavutettu neuvottelutulos uudeksi työehtosopimukseksi vuosille 2023–2025. TTL:n noin 500 työntekijän talokohtaisesta työehtosopimuksesta neuvottelevat JUKO, Jyty, JHL, Sote ry (Super, Tehy) sekä Työterveyslaitos ja Hyvinvointiala HALI. JUKO on hyväksynyt sopimuksen 15. maaliskuuta.

 

Kaksivuotinen sopimusratkaisu huomioi kokonaisuutena inflaation aiheuttaman palkansaajien ostovoiman heikentymisen.

Tänä vuonna kaikkien työehtosopimuksen piirissä olevien taulukkopalkat nousevat neljä prosenttia 1. elokuuta lukien. Huhtikuun palkanmaksun yhteydessä maksuun tulee 400 euron kertakorvaus. Kertakorvaus maksetaan, jos yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1. maaliskuuta 2023 ja on voimassa korvauksen maksupäivänä. Osa-aikaisten työntekijöiden kertakorvauksen suuruuteen vaikuttaa sovitun työajan ja täyden työajan suhde 1. maaliskuuta.

Ensi vuonna kaikkien työehtosopimuksen piirissä olevien taulukkopalkat nousevat kolme prosenttia 1. kesäkuuta lukien. Lisäksi heinäkuun alussa maksuun tulee 0,5 prosentin paikallinen erä, jonka kohdentamisesta päättää työnantaja.

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksessa olevien lääkärien osalta työehtosopimukseen on tehty tekstimuutos, jonka mukaisesti he jäävät tämän sopimuksen palkkausjärjestelmän ulkopuolelle. Heidän vähimmäispalkkansa on 1.8.2023 alkaen 4025,92 euroa ja 1.6.2024 vähintään 4130,59 euroa. Pääkaupunkiseudulla vähimmäispalkat ovat kolme prosenttia suuremmat.

Lue JUKOn tiedote kokonaisuudessaan täällä.

 

Takaisin