Suositus vastavalmistuneen lääkärin siirtymisestä yksityissektorille

Lääkäriliiton suosituksessa korostetaan, että lääkärin olisi hyvä hankkia monipuolisesti kokemusta työsuhteessa ennen itsenäiseksi yrittäjäksi ryhtymistä.

Lääkäriliiton hallitus hyväksyi 21.4.2022 suosituksen, joka koskee vastavalmistuneen lääkärin siirtymistä yksityissektorille.

Kaikki lääkäriksi Suomessa valmistuneet voivat laillistuksen saatuaan ryhtyä ammatinharjoittajiksi tai muutoin yrittäjäksi. Yrittäjänä menestyminen edellyttää hyvää ammattitaitoa ja kokemusta, potilaan tarpeiden kuuntelua ja joustavaa laadukasta palvelua.

Työuraansa aloitteleva lääkäri tarvitsee perehdytystä työhönsä, esimiestukea ja mahdollisuuden konsultointiin. Siksi suositellaan, että lääkäri hankkisi monipuolisesti käytännön kokemusta työsuhteessa toimien ennen kuin ryhtyy itsenäiseksi yrittäjäksi.

Yrittäjäksi ryhtymistä suunnitellessaan lääkärin on tärkeä perehtyä yrittäjälääkärin oikeuksiin, velvoitteisiin, vastuisiin, työttömyysturvaan ja yrittäjäeläkkeeseen.

Lääkäriliiton suosituksissa tuodaan esille eri näkökohtia, joita vastavalmistuneen lääkärin pitää ottaa huomioon, jos harkitsee siirtymistä yksityissektorille.

Suositus vastavalmistuneen lääkärin siirtymisestä yksityissektorille

Huoneentaulu: Vastavalmistuneen lääkärin siirtyminen yksityissektorille (pdf)

 

Takaisin