Sairaaloissa työskentelevät lääkärit: Todistus- ja lausuntopalkkiot ajan tasalle

Sairaalassa työskenteleville lääkäreille kertyy monilla erikoisaloilla todistus- ja lausuntopalkkioita. Palkkioiden kirjaamiskäytännöt on syytä pitää ajan tasalla. Jokaisen on lisäksi hyvä tarkistaa, että oma kuukausittainen kertymä vastaa kirjoitettuja todistuksia ja lausuntoja ja tarvittaessa olla yhteydessä palkkahallintoon.

Sairaalassa työskenteleville lääkäreille maksetaan todistus- ja lausuntopalkkiot Lääkärisopimuksen liitteen 3 2§:n perusteella. Todistus- ja lausuntopalkkioita kertyy monilla erikoisaloilla (esim. neurologia, ortopedia ja traumatologia, psykiatria, sisätaudit, reumatologia). Lääkäriliiton selvityksen mukaan vaikuttaisi siltä, että palkkioita on syystä tai toisesta jäänyt maksamatta. Syynä voivat olla tietojärjestelmiin liittyvät ongelmat tai se, että lääkärit eivät ole ilmoittaneet/kirjanneet palkkioihin oikeuttavia todistuksia tai lausuntoja.

Pyydämme sairaaloiden lääkäreitä tarkistamaan, että ko. palkkioiden kirjaamiskäytännöt ovat ajantasaisia. Lisäksi jokaisen on hyvä tarkistaa, että oma kuukausittainen palkkiokertymä vastaa kirjoitettuja todistuksia ja lausuntoja. 

Jos huomaat palkkiokertymässäsi puutteita, pyydä palkkahallinnosta selvitys palkkioista vuoden 2019 alusta alkaen. Voit hakea palkkioita kolmen vuoden ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin ne olisi tullut maksaa. 1.1.2019 lähtien syntyneet saatavat ovat siis haettavissa 31.12.2022 asti. Epäselvissä tilanteissa kannattaa kääntyä luottamusmiesten puoleen.

Sopimuskauden 2022–2025 aikana on tarkoitus selvittää mahdollisuutta luopua Lääkärisopimuksen nykymääräyksen mukaisista todistus- ja lausuntopalkkioista ja korvaamisesta jollain muulla palkkaelementillä. Siksi olisi erittäin tärkeää, että lääkärien palkkiomäärät vastaisivat kirjoitettuja todistuksia ja lausuntoja.

Takaisin