Poliisihallitukselle huomautus virka-apua koskevasta ohjeistuksesta

Poliisihallitus on kumonnut ohjeen, joka on oikeusasiamiehen mukaan voinut vaarantaa vakavasti sekä mielenterveyslain mukaisen hoidon tarpeessa olevien että sivullisten terveyttä ja turvallisuutta.

Poliisihallitus on saanut heinäkuussa eduskunnan oikeusasiamieheltä huomautuksen poliisin virka-apua koskevasta ohjaavasta kirjeestä. Kirje on ratkaisun mukaan osin lainvastainen ja osin virheellinen, ja se on voinut vakavasti vaarantaa hoidon tarpeessa olevien henkilöiden ja sivullisten terveyttä ja turvallisuutta sekä muita perusoikeuksia. Oikeusasiamies pitää Poliisihallituksen menettelyä vakavasti moitittavana.

Kirjeen mukaan poliisi olisi voinut antaa virka-apua henkilön toimittamiseksi terveydenhuollon toimintayksikköön tahdosta riippumattoman hoidon tarpeen arviointia varten ainoastaan silloin, kun henkilöstä on laadittu tarkkailulähete. Muissa tapauksissa kuljetuksen olisi pitänyt perustua henkilön suostumukseen ja vapaaehtoisuuteen. Tämä peruslähtökohta on kuitenkin oikeusasiamiehen mukaan lainvastainen ja virheellinen.

Poliisihallitus kumosi ohjaavan kirjeen saatuaan oikeusasiamiehen ratkaisun. Poliisihallituksen on määrä ilmoittaa toimenpiteistä oikeusasiamiehelle syyskuun loppuun mennessä.

Lääkärilehden uutinen

Eduskunnan oikeusasiamiehen huomautus

Poliisihallituksen uutinen

Takaisin