Lääkärisopimukseen hyväksytty uusi palkkausjärjestelmä

Lääkäriliiton hallitus on 29.6.2023 hyväksynyt neuvotellut muutokset Lääkärisopimuksen palkkausjärjestelmään. Uraporrasjärjestelmä korvaa aiemman työnantajakohtaisen tehtävien vaativuuteen perustuneen järjestelmän. Uraporrasjärjestelmää koskevat määräykset tulevat voimaan takautuvasti 1.6.2023.

Uraporrasjärjestelmä korvaa aiemman työnantajakohtaisen tehtävien vaativuuden arviointiin perustuneen järjestelmän. Uudessa palkkausjärjestelmässä Lääkärisopimuksessa on määritelty portaat, joiden soveltaminen määräytyy tehtävän edellyttämän osaamisen ja vastuun perusteella. Uraporrasjärjestelmässä palkka muuttuu portaittain mm. koulutuksen, tehtäväsisällön ja uran vaiheiden myötä.

Kussakin Lääkärisopimuksen liitteessä 1–4 on oma portaikkonsa, joista jokaisessa on kolme lohkoa:

  • opiskelijat/lääkärit/erikoistumassa olevat lääkärit
  • erikoislääkärit ja
  • johtamistyötä tekevät.

Osa Lääkärisopimuksen piirin kuuluvista voi olla myös uraporrasjärjestelmän ulkopuolisia tai kokonaispalkkaisia.

Uutena palkkaelementtinä sopimukseen on tuotu tehtävälisä, jolla tarkoitetaan erillistä korvausta sellaisesta tehtävästä, jota ei ole huomioitu uraporraspalkkaa määriteltäessä. Lääkärisopimuksen palkkaliitteissä on erikseen määritelty, milloin tehtävälisä on velvoittava (mm. koulutus- ja ohjaustehtävät).

Uraporrasjärjestelmän paikallinen käyttöönotto ja neuvottelut lääkärien sijoittamisesta uraportaille tapahtuvat paikallisesti syksyn 2023 aikana yhteistyössä työnantajan ja luottamusmiesten kesken. Siirtymäkausi on 31.12.2023 saakka. Uraporrasjärjestelmän käyttöönotto ei lähtökohtaisesti muuta maksussa olevia palkkaeuroja, mutta palkkauksen eri osat muuttavat muotoaan.

Nyt sovittu ratkaisu pitää sisällään myös Kunta- ja hyvinvointialan kehittämisohjelmassa olevan paikallisen erän (1,2 %) käytön osittain (0,8 %) keskitetysti. Keskitetty erä kohdennetaan erikoistuville lääkäreille. Loppuosa jaetaan paikallisena eränä, jota koskevat paikalliset neuvottelut käydään paikallisen aikataulun mukaan, kuitenkin mahdollisimman nopeasti.

"Lääkärisopimus on ensimmäinen hyvinvointialueiden sopimus, jossa palkkausjärjestelmää on uudistettu ja ajantasaistettu. Vaikka työehtosopimusten kokonaisuuksista neuvotellaan tietyissä rytmeissä, työnantajapuoli ja Lääkäriliitto ovat ennenkin tehneet, ja tekevät jatkossakin, yhteistä kehittämistyötä myös sopimuskausien aikana. Tämä uudistus on syntynyt useiden vuosien työn seurauksena ja huomioi entistä paremmin lääkärien pitkät työurat ja palkkauksen kehittämisen uran aikana tavoilla, jotka heijastavat muun muassa osaamisen ja vastuun kasvamista ja työnteon uusia muotoja", toteaa Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja Niina Koivuviita.

Tarkempia tietoja palkkausjärjestelmästä annetaan elokuussa, kun yleiskirje siitä on valmistunut. Tässä yhteydessä myös sopimuksen tekstit tulevat verkkosivuille. Neuvottelut palkkausjärjestelmän uudistamisesta muilta osin jatkuvat syksyllä.

 

Lisätietoja antavat:

Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja Niina Koivuviita, niina.koivuviita@laakariliitto.fi, puh. 040 500 6557

Lääkäriliiton neuvottelujohtaja Laura Lindholm, laura.lindholm@laakariliitto.fi, puh. 050 3574225


Lue KT:n tiedote lääkärien ja hammaslääkärien palkkausjärjestelmän uudistuksesta täällä.

Takaisin