Lääkäriliiton päivystyssuositus on päivitetty

Lääkäriliiton hallitus hyväksyi 29.9.2022 kokouksessaan päivitetyt päivystyssuositukset, jotka perustuvat liiton aiempiin päivystystä koskeviin suosituksiin ja ohjeisiin sekä päivystystyöryhmien linjauksiin. Hallitus hyväksyi samassa yhteydessä myös tuoreen päivystystyöryhmän loppuraportin linjauksineen.

Päivystyssuositus on nimensä mukaisesti suositus siitä, mikä on tarkoituksenmukainen tapa toimia. Suositusta on päivitetty lukuisin täydennyksin ja täsmennyksin esimerkiksi päivystyksen riittävän resursoinnin sekä päivystyksen työterveysnäkökulman ja päivystysrupeaman pituuden osalta.

Suosituksen rinnalla hyväksytyssä päivystystyöryhmän loppuraportissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, mikä terveydenhuollon päivystyksen oikea rooli on. Päivystys ei saa olla toimimattoman tai riittämättömän kiireettömän toiminnan ylivuotopaikka tai paikka, jossa päivystyksessä hoidetut potilaat odottavat jatkohoitopaikan järjestymistä.

– Erityisesti linjaus 3 liittyy kovin ajankohtaiseen keskusteluun päivystyksen ja erikoissairaanhoidon vuodeosastojen tukkeutumisesta jatkohoitopaikkojen puutteessa, toteaa politiikkajohtaja Heikki Pärnänen.

Päivystystyöryhmän linjaus 3: Sairaanhoitopiirien/hyvinvointialueiden yhteispäivystysyksiköissä päivystyspotilaiden kiireellisyys ja siten päivystyksellisen hoidon toteuttamisen aikajänne vaihtelee. Em. on otettava huomioon päivystystoimintaa ja päivystyspotilaiden hoitoa järjestettäessä. Myös jatkohoidon järjestelyt (vuodeosastot, pitkäaikainen hoito ja hoiva) on turvattava siten, että päivystyksessä hoidettujen potilaiden jatkohoidon järjestäminen ja sen odottaminen ei kuormita päivystysyksiköitä.  

Samalla huomiota on kiinnitettävä siihen, että lääketieteellisen tiedon voimakkaasti ja jatkuvasti lisääntyessä lääkärit joutuvat päivystystyössä vastaamaan päivätyötään huomattavasti laajemmista haasteista niin yhteispäivystyksissä kuin muissa sairaaloiden yksiköissä, joissa päivystystyötä tehdään.

 

Lue päivystyssuositus kokonaisuudessaan täältä.

Tutustu päivystystyöryhmän linjauksiin (edellyttää fimnet-kirjautumisen)

Takaisin