Lääkäriliiton jäsenmäärä kasvoi vuonna 2021

Viime vuodenvaihteessa liiton jäsenmäärä oli 28 748 jäsentä eli 723 (2,6 %) jäsentä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Lääkärijäseniä oli 26 847 (+609), joista 26 576 asui Suomessa ja 271 ulkomailla. Lääkärijäsenistä 57 % oli naisia ja 43 % miehiä.

Opiskelijajäseniä oli vuodenvaihteessa 1 901 (+114), joista 1 643 (+72) opiskeli kotimaisissa tiedekunnissa ja 258 (+42) ulkomailla.

Vuoden aikana liittoon liittyi 924 (+46) uutta opiskelijajäsentä, joista 789 (+71) opiskeli kotimaisissa tiedekunnissa ja 135 (+5) ulkomailla, esimerkiksi Ruotsissa (34), Latviassa (36), Virossa (28) ja Romaniassa (13).

Lääkärijäseniä liittoon tuli vuodessa 1074 (+78), joista suurimmalla osalla jäsenstatus vain muuttui valmistumisen myötä opiskelijajäsenestä lääkärijäseneksi. 141 lääkäriä liittyi uudelleen jäseneksi oltuaan aikaisemmin erotettuina tai eronneina. Kokonaan uusia lääkärijäseniä, lähinnä ulkomailta, liittyi vuoden aikana 128.

Takaisin