Lääkäriliitolta suositus lääkärien työterveyshuollon järjestämisestä

Suositus käsittelee lääkärin työn ja hoitamisen erityispiirteitä, jotka tulee huomioida työterveyshuollon järjestämisessä ja tehtävissä.

Suosituksen mukaan työterveyshuollon palvelujentuottajan tulee olla lääkärin toimintayksiköstä hallinnollisesti ja työyhteisöllisesti erillään, jotta palvelujen ammatillinen riippumattomuus, toimiva hoitosuhde ja tietosuojan turvaaminen mahdollistuvat. Erityisesti pienissä yksiköissä riittävä erillisyys voidaan turvata vain hankkimalla palvelut toimintayksikön ulkopuolelta. Hankkiminen voi kohdistua työterveyshuollon koko toimintaan tai osaan siitä. Erityisesti lääkärien osalta toimivan hoitosuhteen mahdollistaminen ja ammatillisen riippumattomuuden takaaminen edellyttävät paikallista pohdintaa ja joissain tilanteissa erityisratkaisuja.

Yksityisillä ammatinharjoittajilla ei ole työterveyshuollon palveluja järjestävää työnantajaa. Yrittäjinä heidän tulee järjestää nämä palvelut omilla päätöksillään ostamalla ne esimerkiksi lääkäriasemalta tai yksittäiseltä ammattihenkilöltä.

Lue suositus kokonaisuudessaan.

Takaisin