Lääkärien palkankorotukset vuosille 2022–2027

Kunta- ja hyvinvointialalle 7.3. syntynyt palkkasopu sinetöi myös lääkärien palkankorotukset vuosille 2022–2027. Seuraava palkankorotus 2,2 % on tulossa kaikille hyvinvointialueiden lääkäreille 1.6.2023. Osa lääkäreistä saa tätä isomman korotuksen, sillä samaan aikaan jaetaan 3,4 prosentin paikallisesti neuvoteltava järjestelyerä.

Lääkärien tulevat palkankorotukset perustuvat seuraaviin virka- ja työehtosopimuksiin tai niitä vastaaviin asiakirjoihin:

  • Lääkärisopimus 2022–2025 (6,3 %)
  • Lääkärisopimuksen ns. perälautamääräys vuosille 2023 ja 2024 (3,2 %)
  • Kuntien ja hyvinvointialueiden palkkauksen kehittämisohjelma 2023–2027 (5 %)
  • Virka ja työehtosopimus Lääkärisopimuksen palkkausjärjestelmän kehittämisestä ja palkkojen yhteensovittamisesta (6,1 %).

Lääkärisopimus tuli voimaan 1.5.2022 lukien ja siinä sovittiin yli kuuden prosentin palkankorotuksista vuosille 2022–2025. Vuosien 2023 ja 2024 palkankorotusten lopullisen tason sovittiin kuitenkin määräytyvän myöhemmin kolmen yksityisen sektorin sopimusalan korotusten perusteella (Teknologiateollisuuden työntekijöitä koskeva työehtosopimus, Kemian perusteollisuuden työehtosopimus ja Kuorma-autoalan työehtosopimus). Tämä ns. perälautamääräys muodostui lopulta hyvin merkitykselliseksi, sillä se turvaa myös kunta- ja hyvinvointialoilla toimivien palkansaajien ostovoimaa korkean inflaation olosuhteissa.

Perälautamääräykseen sisältyvän kertaerän kustannusvaikutus (1,1 %) toteutetaan Lääkärisopimuksessa samansuuruisena kertapalkkiona (467 euroa 30.6.2023) kuin muillakin sopimusaloilla ja lisäksi aikaistamalla 1.6.2024 tulevaa perälaudan yleiskorotusta (0,77 %) lokakuun 2023 alkuun.

Palkkojen kehittämisohjelman, palkkausjärjestelmän käyttöönoton sekä palkkojen yhteensovittamisen vaikutukset

Osittain lääkärien tulevat palkankorotukset perustuvat koko kunta- ja hyvinvointialaa koskevaan palkkojen kehittämisohjelmaan vuosille 2023–2027. Kehittämisohjelman tavoitteena on parantaa kunta- ja hyvinvointialan työpaikkojen kilpailukykyä, henkilöstön saatavuutta, työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta. Kehittämisohjelman vuosittaiset korotukset ovat 1 prosentin tasoa, ja ne jaetaan pääsääntöisesti paikallisina järjestelyerinä.

Lisäksi lääkärien palkat nousevat sovitusti kolmena ajankohtana palkkauksen kehittämisen, uuden palkkausjärjestelmän käyttöönoton sekä hyvinvointialueuudistuksen aiheuttaman palkkojen yhteensovittamisen seurauksena. Tästä on sovittu erillisellä asiakirjalla, jonka kustannusvaikutukseksi on arvioitu 6,1 %. Niillä hyvinvointialueilla, joilla palkkojen harmonisoinnille ei ole tarvetta tai harmonisaatio on jo tehty, edellä mainitut korotukset kohdennetaan paikallisesti neuvotellen.

Vastaavasti on sovittu myös SOTE-sopimuksen alueella (kustannusvaikutus 6 %) ja HYVTES eli Hyvinvointialueiden virka- ja työehtosopimuksen alueella (4 %).

Lääkäriliitto käy Lääkärien palkkausjärjestelmän uudistamista koskevat neuvottelut KT:n kanssa keväällä 2023. Neuvottelut on tarkoitus saada päätökseen siten, että uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa voidaan tukea rahallisesti kesäkuun 2023 alussa maksuun tulevalla järjestelyerällä.

Vuosien 2022–2027 toistaiseksi sovittujen korotuserien palkkoja korottava vaikutus korkoa korolle laskien on noin 21 % (pl. 467 euron kertapalkkio). Palkankorotukset eivät tule olemaan samansuuruisia kaikille lääkäreille tai lääkäriryhmille, sillä iso osa palkankorotuksista toteutetaan paikallisina erinä, joiden kohdentamisesta käydään vielä neuvottelut työnantajan ja henkilöstön edustajien välillä. Jos näissä neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää lopulta korotusten kohdentamisesta.

 


Lisätietoja antavat

Jukka Vänskä, tutkimuspäällikkö, jukka.vanska@laakariliitto.fi, puh. 050 331 7973

Laura Lindholm, neuvottelujohtaja, laura.lindholm@laakariliitto.fi, puh. 050 357 4225

Takaisin