Etävastaanottotoiminta ilman välitöntä senioritukea ei sovellu lääketieteen kandidaateille

Lääkäriliitto katsoo, että itsenäinen etävastaanottotoiminta ilman senioritukea ei ole sopivaa lääkärin sijaisena toimiville lääketieteen opiskelijoille.

Lääkäriliittoon on tullut kyselyjä lääketieteen kandidaattien mahdollisuudesta osallistua etävastaanottotoimintaan. Asiaa on osana etälääketieteen suosituksen päivitystä käsitelty liiton eri valiokunnissa ja muun muassa terveyspoliittisessa jaoksessa.

Lääkäriliitossa käytyjen keskustelujen ja liiton voimassa olevan suosituksen perusteella itsenäinen etävastaanottotoiminta ilman tosiasiallista ja välitöntä senioritukea ei ole lääketieteen kandidaateille sopivaa. Etävastaanottotoiminta on yleensä hyvin itsenäistä toimintaa ilman ainakaan välitöntä seniorikonsultaatiomahdollisuutta. Etävastaanottotoiminta edellyttää riittävää osaamista ja kokemusta, ja soveltuu siten lääkäreille, joilla on esimerkiksi 3–5 vuoden työkokemus valmistumisen jälkeen.

Lääketieteen kandidaatit eivät voi toimia itsenäisesti ilman tosiasiallista senioritukea. Heidän lääkärikoulutuksensa on kesken. Heillä ei ole aiempaa tai on vain hyvin vähäinen kokemus lääkärin työstä, eikä heillä yleensä ole lääkärin sijaisena hoitamiinsa potilaisiin aiempaa hoitosuhdetta. Mikäli etävastaanottotoiminnassa voidaan taata tosiasiallinen seniorituki ja potilas on mahdollista kutsua matalalla kynnyksellä vastaanotolle, voi etävastaanotto soveltua kandidaatille. Lisäksi tavanomainen ja vakiintunut laboratoriotulosten ja niiden johtopäätösten informoiminen tai vastaava toiminta esimerkiksi puhelimitse on edelleen mahdollista.

Takaisin