Erikoistuvien lääkärien markkinointiohjeisiin täsmennystä

Lääkäreitä ja lääkäripalveluja koskevien markkinointiohjeiden kohtaa ”Lääkärin ammattinimitykset sekä erityisasiantuntijuudet” on täsmennetty erikoistuvien lääkärien osalta.

Markkinoinnin valvontalautakuntaan ja Valviraan on otettu yhteyttä ongelmasta, joka liittyy joidenkin erikoistuvien lääkärien markkinointiin. Jotkut lääkärit ovat olleet erikoistumassa jopa kymmeniä vuosia valmistumatta – eikä joillain heistä ilmeisesti ole edes tarkoitus valmistua. He ovat markkinoineet itseään erikoistuvana lääkärinä. Kuluttajat ovat voineet saada käsityksen, että erikoistuvalla lääkärillä on enemmän tietoa ja asiantuntijuutta kuin esimerkiksi yleislääkärillä.

Valvira ei ole voinut puuttua asiaan, koska lääkäreillä on edelleen koulutusoikeudet olemassa, vaikka opinnot eivät olekaan edistyneet. Uusi asetus opintojen voimassaolosta 10 vuotta astui voimaan vuonna 2020, jonka jälkeen opintojen suorittamiselle on 10 vuoden aikaraja. Koska tämä ei kuitenkaan koske näitä ns. vanhan opinto-oikeuden omaavia lääkäreitä eivätkä valvontaviranomaiset pääse puuttumaan asiaan, nähtiin tarpeellisena muuttaa markkinointiohjeiden kohtaa ”Lääkärin ammattinimitykset sekä erityisasiantuntijuudet”. Lääkäriliiton hallitus ja myös yhteistyöelinten hallitukset hyväksyivät muutoksen.

Markkinoinnissa on aina erikseen mainittava, mikäli lääkäri on erikoistuva. Erikoistuvalta lääkäriltä edellytetään, että hänet on rekisteröity alan erikoistumisohjelmaan ja että hänellä on ko. erikoisalalta vähintään kahden vuoden koulutus, joka on suoritettu tosiasiallisesti joko runkokoulutuksena tai eriytyvänä koulutuksena viimeisten kymmenen vuoden aikana.

Lääkäreitä ja lääkärinpalveluja koskevat markkinointiohjeet

Kati Myllymäki
markkinoinninvalvontalautakunnan puheenjohtaja
puh. 09 393091 (Lääkäriliiton vaihde)

Kati Lehtonen
markkinoinninvalvontalautakunnan sihteeri
puh. 09 393091

 

 

 

Takaisin