Ay-jäsenmaksun verovähennysoikeus on säilytettävä nykyisellään

Akava ja sen 36 jäsenliittoa ovat 5.6.2023 toimittaneet hallitusohjelmaneuvottelijoille kannanoton, jossa vaaditaan ay-jäsenmaksun verovähennysoikeuden säilyttämistä nykyisellään. Vähennysoikeuden poistaminen olisi kiristys työn verotukseen.   

Ammattiliiton jäsenmaksun verovähennysoikeus työntekijän verotuksessa on olennainen osa yhdenvertaista työmarkkinajärjestelmää ja sopimusyhteiskuntaa. Vähennyskelpoisuus tukee työntekijöiden edunvalvonnan toimintaedellytyksiä ja tuo ne lähemmäksi elinkeinoelämän edunvalvontaresursseja. Ratkaisuhakuinen vuoropuhelu työmarkkinatoimijoiden kesken on erottamaton osa sopimusyhteiskuntaamme, ja on tärkeää että yhteisten asioiden hoitamiseen ja työmarkkinatoimintaan kannustetaan. Euroopan unionin vähimmäispalkkadirektiivi edellyttää jäsenmaiden edistävän työehtosopimustoimintaa. Jos verovähennysoikeus poistetaan, tämä vaikeutuisi. 

Ammattiliitot vaikuttavat muun muassa siihen, miten palkansaajien ostovoima kehittyy neuvottelemalla työntekijöiden palkoista. Samoin ne pitävät muutenkin huolta jäsenten eduista antamalla tarvittaessa esimerkiksi oikeudellista apua. Liitot tarjoavat jäsenilleen uraohjaus- ja koulutuspalveluja, jotka ovat tärkeitä osaamisen kehittämiselle ja työllisyydelle. Verotuksessa saa vähentää ne menot, jotka liittyvät tulojen hankkimiseen, esimerkiksi työvälineiden ja ammattikirjallisuuden kustannukset. Ay-jäsenmaksu on työntekijälle konkreettinen tulonhankkimismeno, jonka pitää jatkossakin olla vähennyskelpoinen työntekijän verotuksessa. On periaatteellisesti tärkeää, että palkansaajajärjestöjen jäsenmaksuja koskee sama verovähennysoikeus kuin työnantajajärjestöjäkin. 

Lue koko kannanotto: Akavan ja jäsenliittojen kannanotto hallitusneuvotteluihin ay-jäsenmaksun verovähennysoikeudesta työntekijän verotuksessa

Kannanotto on jaettu myös Lääkäriliiton ja Akavan sosiaalisen median kanavissa.
Jaa viestiä eteenpäin tageilla @akavary, @Laakariliitto ja aihetunnisteilla #hallitusneuvottelut #työnverotus

 

Takaisin