Miten hyvin potilastietojärjestelmät toimivat vuonna 2021?

Mikä on potilastietojärjestelmien tilanne vuonna 2021? Mikä toimii, mikä ei? Sitä tutkitaan nyt käynnistyvän tutkimuksen avulla.

Lääkäriliitto yhteistyökumppaneineen on tutkinut tietojärjestelmien laatua ja toimivuutta vuosina 2010, 2014 ja 2017. Tietoa potilastietojärjestelmien laadusta ja toimivuudesta on hankittu suoraan käyttäjiltä. Vuosien saatossa potilastietojärjestelmissä vaikuttaa tapahtuneen hienoista kehitystä parempaan suuntaan, mutta kokonaisuudessaan lääkärien antama kouluarvosana järjestelmille jäi viimeisimmässäkin tutkimuksessa tyydyttävän tasolle.

Mikä sitten on potilastietojärjestelmien tilanne vuonna 2021? Mikä toimii, mikä ei toimi? Sitä selvitämme tammikuun lopussa käynnistyvän kyselytutkimuksen avulla. Uutena aiheena on tällä kertaa mukana tietoturva.

Miksi tutkimukseen kannattaa osallistua?

Hyvin toimivat tietojärjestelmät helpottavat ja sujuvoittavat työtä, huonosti toimivat hankaloittavat työtä, aiheuttavat kiirettä ja lisäävät stressiä.

Hyvin toimivat tietojärjestelmät helpottavat ja sujuvoittavat työtä.

Tieto, jota saamme suoraan teiltä käyttäjiltä, on arvokasta. Käyttäjä on paras tietolähde järjestelmien toimivuutta arvioitaessa.

Tutkimuksessa saatua tietoa sekä hyvin, että huonosti toimivista ominaisuuksista on aiempien tutkimusten jälkeen välitetty järjestelmien toimittajille joko seminaarien tai työpajojen muodossa ja näin tehdään nytkin. Tutkimus tuo heidän saatavilleen ison käyttäjäjoukon mielipiteet ja näkemykset. Kokemuksemme mukaan näitä näkemyksiä myös arvostetaan.

Tietoa viedään eteenpäin myös työnantajille sekä laajemmin järjestelmien tilaamisesta vastaaville tahoille. Lisäksi tietoa hyödynnetään tieteellisessä tutkimuksessa.

Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä tutkimus kuuluu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimaan laajempaan hankekokonaisuuteen, jossa terveydenhuollon tietojärjestelmiä arvioivat osaltaan myös muut terveydenhuollon henkilöstöryhmät, sosiaalihuollon työntekijät sekä väestö. Hoitajien ja sosiaalityöntekijöiden kyselyt on jo toteutettu. Nyt toteutettavan ja jo toteutettujen tutkimusten avulla eri ryhmien näkemyksiä tietojärjestelmistä on mahdollista verrata keskenään.

Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä 2021 tutkimuksen kohderyhmänä ovat kaikki Lääkäriliiton alle 65-vuotiaat jäsenet, joiden sähköpostiosoite löytyy liiton rekisteristä. Tervetuloa vastaamaan ja vaikuttamaan järjestelmien kehittämiseen!

Tutkimuskutsu saattaa joskus jäädä palomuuriin tai mennä roskapostiin. Jos et ole saanut kutsua tammikuun loppuun mennessä, vaikka kuulut tutkimuksen kohdejoukkoon, voit pyytää kutsua uudelleen osoitteesta: sllkysely[at]laakariliitto.fi

Mikäli sähköpostiosoitteesi on vaihtunut tai haluat vaihtaa sen, päivittäminen onnistuu Tietoni.fi-palvelussa.

Peppiina Saastamoinen
Tutkija
Suomen Lääkäriliitto

Takaisin