Vuoden 2023 Max Oker-Blom -palkinnon saa Klas Winell

Tunnustuspalkinnon perusteena on Winellin pitkä ja ansiokas ura perusterveydenhuollossa, erityisesti tupakanvastainen toiminta sekä hoidon vaikuttavuuden ja laadun kehittämiseksi tehty työ.

Lääkäriliiton yhdeksäs Max Oker-Blom -tunnustuspalkinto on myönnetty yleislääketieteen erikoislääkäri, LT Klas Winellille. Palkinnolla toimikunta haluaa kiinnittää huomiota kansanterveystyöhön, joka on kaiken terveyden ja hyvinvoinnin perusta.

Winell aloitti tupakanvastaisen työnsä jo lääketieteen ylioppilaana puhumalla aiheesta koululaisille. Hän toimii puheenjohtajana Käypä hoito -työryhmässä, joka parhaillaan kirjoittaa Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito -suosituksen neljättä päivitystä. Hän on myös ollut toimittamassa vuonna 2022 ilmestynyttä kirjaa Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus.

Lähes kolmen vuosikymmenen ajan Klas Winell on koordinoinut valtimotautien ehkäisyn laatuverkostoa, jossa on suunniteltu kansantautien – diabeteksen, kohonneen verenpaineen, sepelvaltimotaudin, eteisvärinän ja sydämen vajaatoiminnan – mittaamista ja hoitoprosesseja. Lisäksi laatuverkosto on kehittänyt tupakasta vieroituksen ja ylipainon/lihavuuden hoitoprosesseja. Tällä pitkäjänteisellä työllä kansantautien hoitoa on viety merkittävästi eteenpäin.

Vuonna 2013 lääketieteen tohtoriksi Helsingin yliopistosta valmistuneen Winellin kliininen ura on jatkunut jo yli 45 vuotta. Hän on vannoutunut yleislääkäri, jolle hoidon jatkuvuus ja pitkäaikainen potilas-lääkärisuhde ovat tärkeitä. Vuonna 2022 hänet nimitettiin Turun yliopiston kansanterveystieteen dosentiksi. Osaamistaan Winell on laajentanut mm. Lääkäriliiton myöntämillä kuntoutuksen, diabeteksenhoidon sekä terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyyksillä.

Kliinisen työnsä ohella Winell on toiminut terveyskeskuksessa johtavana lääkärinä ja ylilääkärinä, Stakesin kehittämispäällikkönä, Näkövammaisten keskusliiton kuntoutusylilääkärinä ja Diabetesliiton laatupäällikkönä. Lisäksi hän on johtanut lähes 30 vuoden ajan konsultointi- ja koulutusyritystä, joka keskittyy terveydenhuollon laadun kehittämiseen. Luottamustehtävissä Winell on toiminut ja toimii Lääkäriliitossa, Duodecimissä ja Suomen yleislääkärit ry:ssä.

Tutkimustyötä Winell on jatkanut koko uransa ajan. Tavoitteena on ollut aina hoidon ja toiminnan parantaminen. Väitöskirjansa jälkeen hän on jatkanut tutkimustyötä kolmessa tutkimusryhmässä, julkaissut aktiivisesti ja toimii nyt myös väitöskirjan ohjaajana.


Max Oker-Blom -palkinto

Suomen Lääkäriliiton yhdeksäs Max Oker-Blom -palkinto jaettiin Lääkäripäivien avajaisissa 25.1.2023. Palkinnon suuruus on 10 000 euroa.

Max Oker-Blom -palkinnon saajan tulee olla ansioitunut lääkäri tavalla, joka on edistänyt lääkärin työtä ja lääkäriyttä tai terveydenhuollon ja sairaanhoidon kehitystä. Palkinto voidaan myöntää lääkärille, lääkärien työyhteisölle tai lääkärityöryhmälle.

Max Oker-Blom oli Lääkäriliiton perustajajäsen ja ensimmäinen puheenjohtaja. Hän oli aikansa edelläkävijä kansanterveystieteessä, kansanvalistuksessa, lääkärien ammattijärjestötoiminnassa ja lääketieteen etiikassa.

Lisätietoa Max Oker-Blom -palkinnosta sekä tietoa aiemmin palkinnon saaneista.


Lisätietoja:

Klas Winell, klas.winell@conmedic.fi

Matias Rantanen, palkintotoimikunnan puheenjohtaja, puh. 040 720 8308, mjmran@utu.fi  

Janne Aaltonen, Lääkäriliiton toiminnanjohtaja, puh. 045 121 8989, janne.aaltonen@laakariliitto.fi

 

(Kuva: Vilja Harala)

Takaisin