Tieteellinen tutkimus on myös koulutuksen perusta

Tämän päivän tutkimus on huomisen hyvää hoitoa. Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) kuitenkin kaavaillee mittavia leikkauksia tutkimusrahoitukseen. Kehysriihessä sovitusta OKM:n 35 miljoonan euron leikkauksesta valtaosa kohdistuu tällä tietoa tieteeseen. Myös Suomen Akatemian rahoituspohja on uhattuna.

Tutkimus on pitkäjänteistä työtä, jonka rahoituksen tulee olla vähintään vakaata. Suomen yliopistojen julkinen rahoitus on kuitenkin laskenut suhteessa bruttokansantuotteeseen vuosina 2011–2019. Myös sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen myöntämä rahoitus on laskenut dramaattisesti liki 100 miljoonasta 21 miljoonaan euroon runsaan kahdenkymmenen viime vuoden aikana. Tällä ns. VTR-rahoituksella tehty kliininen tutkimus on tuottanut merkittäviä edistysaskeleita sekä hoitomenetelmiin että terveydenhuollon kehittämiseen.

Tiedettä kuritetaan, vaikka maassa vallitsee laaja yhteisymmärrys tutkimuksen, tuotekehityksen ja innovaatioiden (TKI) panostusten nostamisesta neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Tämä tavoite on kirjattu myös istuvan hallituksen ohjelmaan. Lääketieteellinen tutkimus on tärkeää koko terveysalan kasvustrategian näkökulmasta. Tutkimuksen tason heikentyminen heijastuu suoraan Suomen innovaatiokykyyn ja mahdollisuuksiin kilpailla myös kansainvälisestä tutkimusrahoituksesta.

Koronapandemia on osoittanut tieteen ja tutkimuksen välttämättömyyden kriiseissä. Uuden viruksen testaamista, rokotetta ja hoitoa ei olisi voitu kehittää ilman tieteellistä osaamista ja infrastruktuuria. Palvelujärjestelmässämme tehtävä kliininen tutkimus hyödyttää potilaita merkittävästi myös normaalioloissa.

Lahjakkaimmat opiskelijat ja tutkijat valitsevat maailmanlaajuisesti ne yliopistot ja maat, joissa on parhaat tutkimusryhmät ja tutkimuksen teon edellytykset. Lisäksi koko koulutusjärjestelmämme, myös lääketieteen alalla, perustuu tutkittuun tietoon. Siten leikkaus tieteestä ei olekaan leikkausta vain tutkimuksesta, vaan myös koulutuksesta ja akateemisista työpaikoista. Yliopistoissa akateeminen henkilöstö sekä tutkii että opettaa.

Suomen tulevaisuus on tieteessä ja osaamisessa. Lääkäriliiton valtuuskunta vetoaa tänä kansainvälisen kliinisen tutkimuksen päivänä (International Clinical Trials Day – ICTD: https://ecrin.org/international-clinical-trials-day-ictd) hallitukseen, että tieteeseen kohdistetuista leikkauksista luovutaan ja sen sijaan nostetaan tutkimusrahoitus vahvalle kasvu-uralle lähivuosina. 

 

Lisätietoja:

Lääkäriliiton puheenjohtaja Tuula Rajaniemi, puh. 040 542 7211

Lääkäriliiton Politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen, puh. 040 5465316

Lääkäriliiton koulutuspäällikkö Sami Heistaro, puh. 040 9052800

 

Takaisin