Satasairaalan anestesiologian ja tehohoidon yksikkö on nuorten lääkärien paras perehdyttäjä

Koulutuspaikkakyselyssä arvioitiin perehdytyksen laatua useilla mittareilla. Paras perehdyttäjä erottui muista suurimmalla määrällä erinomaisia kokonaisarvioita. 

Perehdytyksellä varmistetaan, että kaikki työntekijät tuntevat työnantajan käytännöt ja hallitsevat potilasturvallisuuden kannalta oleelliset tiedot ja taidot. 

Parhaan perehdyttäjän valinnassa otettiin huomioon vastaajien saamastaan perehdytyksestä antama kokonaisarvio sekä eri osa-alueita perehdytyksessä, mm. kuinka hyvin koulutettava oli perehdytetty tietojärjestelmiin, työtiloihin, työskentelyvälineiden käyttöön sekä työpaikan henkilöstöön ja kokous- ja koulutuskäytäntöihin. 

”Näiden kriteerien perusteella parhaat pisteet sai Satasairaalan anestesiologian ja tehohoidon yksikkö. Riittävän kattava perehdytys mahdollistaa itsenäisen ja turvallisen työskentelyn uudessa työympäristössä. Koulutuspaikoissa perehdytyksellä on myös tärkeä rooli työpaikan koulutuskäytänteiden esittelyssä ja tarkoituksenmukaisen koulutuksen suunnittelussa työjaksolle”, toteaa Nuorten Lääkärien Yhdistyksen koulutuspaikkakyselyvastaava, terveyskeskuslääkäri Maria Lagus

Avoimissa palautteissa kehuttiin Satasairaalan anestesiologian ja tehohoidon yksikön työilmapiiriä, positiivista asennetta ohjaamiseen ja riittävää resursointia. Kehuna nostettiin esille myös koulutettavien huomioiminen yksilöinä: Täällä otetaan huomioon yksilöllisesti jokaisen erikoistuvan kehittyminen ja työtehtävien vaikeustasoa lisätään sopivassa suhteessa osaamistasoon. 

Satasairaalan anestesiologian ja tehohoidon yksikössä tieto parhaan perehdyttäjän tunnustuksesta otetaan vastaan tyytyväisenä. Yksikön ylilääkäri Aleksi Lahti korostaa, että erikoistuvien lääkärien perehdytykseen ja koulutukseen on panostettu systemaattisesti monin tavoin.  

Parhaan perehdyttäjän tunnustuksen ja kunniakirjan vastaanotti Lääkäripäivillä koulutusvastaava, erikoislääkäri Tanja Ahtiainen, joka on ollut luomassa koulutusohjelmaa. 

”Keräämme aktiivisesti palautetta koulutettavilta siitä, mitä osaamista he tarvitsevat”, Ahtiainen kertoo. 

Valinnan parhaasta perehdyttäjästä tekivät Nuorten Lääkärien Yhdistys, Suomen Lääkäriliitto ja Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus. Tunnustus jaettiin Lääkäripäivillä 24.1. Helsingissä.  

”Hyvä perehdytys on potilasturvallisuusteko ja paras tervetulotoivotus työuraa aloittavalle lääkärille”, toteaa potilasturvallisuuden professori Tuija Ikonen Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksesta. 

"Laadukas perehdytys kertoo osaltaan yksikön panostuksesta koulutukseen, ja siihen liittyy usein laajempi kokemus hyvästä työilmapiiristä. Hyvä perehdytys jää saajansa mieleen ja edistää toimipaikan positiivista työnantajakuvaa", korostaa Lääkäriliiton koulutuspäällikkö Sami Heistaro

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus on julkaissut verkkosivuillaan muistilistan, josta löytyvät potilasturvallisuuden kannalta olennaiset perehdytettävät asiat.  

Lisätietoja:  

Maria Lagus, terveyskeskuslääkäri, NLY koulutuspaikkakyselyvastaava, maria.lagus@nly.fi 
Tuija Ikonen, johtaja, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, tuija.ikonen@ovph.fi, puh. 040 579 5482 
Sami Heistaro, Lääkäriliiton koulutuspäällikkö, sami.heistaro@laakariliitto.fi, puh. 040 905 2800

https://nly.fi/ 
www.laakariliitto.fi  
www.asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi  

 

Takaisin