Perustuslakivaliokunta jätti mahdollisuuksia sote-lakien korjaamiseen - niihin on nyt tartuttava

Lääkäriliitto toivoo, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus voitaisiin vihdoin toteuttaa. Perustuslakivaliokunnan perjantaina julkaisema mietintö näyttää tarjoavan siihen mahdollisuudet. Se myös antoi sosiaali- ja terveysvaliokunnalle tilaa korjata hallituksen esitykseen sisältyviä epäkohtia. Noihin mahdollisuuksiin valiokunnan on nyt tartuttava.

Hallituksen esityksessä alihankinnan osuus rajataan 30-49 prosenttiin hankintakokonaisuudesta. Lääkäripalveluita tarjoaville yrityksille rajaus on erittäin tiukka, sillä yksityisen puolen lääkärit ovat pääsääntöisesti itsekin yrittäjiä ja hankintakokonaisuuksissa alihankkijoita. Käytännössä alihankinnan osuuden rajaaminen johtaa siihen, että yksityisten palveluntuottajien on hyvin vaikea tarjota julkiselle sektorille sen kaipaamia täydentäviä palveluita.

Perustuslakivaliokunnan mukaan alihankinnan sääntely voisi olla ehdotettua väljempää. Ellei lievennyksiä tule, lääkäripalveluiden hankkiminen monilla hyvinvointialueilla vaikeutuu.

Perustuslakivaliokunnalle kävisi hallituksen esitystä väljempi toimintamalli myös hoidon tarpeen arvioinnissa. Hallituksen lakiesityksessä erikoissairaanhoitoon pääsyä koskeva arviointi kuuluisi virkalääkärien vastuulle. Perustuslakivaliokunnan lausunnossa todetaan aivan oikein, että hoitoratkaisujen tekemisessä on kyse ennen muuta lääketieteellisestä arviosta, ei siis valituskelpoisesta hallintopäätöksestä. Lääkäriliitto toivoo tässäkin asiassa sosiaali- ja terveysvaliokunnan tekevän tärkeät muutokset.

Perustuslakivaliokunta ei edellytä, että julkisyhteisöt itse huolehtisivat kaikkien sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta. Perustuslaki ei määritä tarkkoja rajoja oman tuotannon määrälle tai sen toteuttamisen tavoille. Palveluiden järjestäjän on vain kaikissa tilanteissa kyettävä turvaamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden riittävä saatavuus, joka voidaan saavuttaa myös esimerkiksi palvelusetelien avulla. Lääkäriliitto pitää tätäkin merkittävänä linjauksena, joka luo joustavampia mahdollisuuksia toimivan uudistuksen toteuttamiseen.

Julkisuudessakin paljon huomiota on kohdistunut julkisomisteisten yhtiöiden tulevaisuuteen. Perustuslakivaliokunta pitää mahdollisena näiden yhtiöiden kohtelemista eri tavoin kuin yksityisomisteisten yhtiöiden, mikä mahdollistaisi niiden tarjoamien palvelujen lukemisen hyvinvointialueiden omaan tuotantoon. Näin voitaisiin säilyttää hyvin toimivat olemassa olevat toimintamallit. Tämä edellyttäisi uutta kilpailu- ja EU-oikeudelliset näkökulmat huomioivaa lainsäädäntöä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle on annettu mahdollisuudet korjausten tekemiseen. Se tekee toivottavasti ratkaisuja, jotka mahdollistavat palvelujen tuottamisen tehokkaalla ja järkevällä tavalla, eikä luo joustavalle palveluntuotannolle tarpeettomia esteitä.

Rakenteita ja hallintoa on yritetty uudistaa hallituskaudesta toiseen. Nyt olisi aika päästä kehittämään palveluiden sisältöä ja laatua.

Lisätietoja:

Lääkäriliiton puheenjohtaja Tuula Rajaniemi, puh. 040 542 7211
Lääkäriliiton Politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen, puh. 040 546 5316

 

Takaisin