Palliatiivisen ja saattohoidon voimavaroja on lisättävä välittömästi

Lääkäriliitto vastusti eutanasiaa ja lääkäriavusteista itsemurhaa mietintönsä tänään jättäneessä elämän loppuvaiheen asiantuntijaryhmässä, jonka tarkoituksena oli selvittää lainsäädännölliset muutostarpeet liittyen elämän loppuvaiheen hoitoon, itsemääräämisoikeuteen, saattohoitoon ja eutanasiaan.

Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki korostaa eutanasian tarpeen heijastavan saattohoidon nykyisiä puutteita, joita löytyy hoidon saatavuudessa, resursseissa sekä henkilökunnan osaamisessa.

”Palliatiivinen hoito ja saattohoito on saatava kuntoon niin, että kaikilla on tasavertainen oikeus inhimilliseen ja hyvään elämän loppuvaiheen hoitoon. Eutanasialla ei saa ratkaista saattohoidon puutteita”, Myllymäki sanoo.

Lääkäriliiton mielestä eutanasian tarve voidaan arvioida vasta sen jälkeen, kun palliatiivinen hoito ja saattohoito on saatu hyvälle tasolle. Tämä merkitsee palliatiivisen ja saattohoidon voimavarojen välitöntä lisäämistä. Myös henkilöstön koulutusta ja hoitojen saatavuutta on välttämätöntä parantaa.

”Parannettavaa löytyy myös saattohoitoon osallistuvien omaisten asemassa. Saattohoitovapaasta olisi saatava taloudellinen korvaus”, Myllymäki sanoo.

Lääkäriliitto pitää myös lääkäriavusteista itsemurhaa ongelmallisena, vaikka Suomen lainsäädännön mukaan itsemurha ei ole rikos eikä myöskään sen avustaminen.

”Lääkärin ammattieettinen velvollisuus suojella elämää ja lääkkeiden määräämistä koskevat rajoitukset ovat ristiriidassa kuoleman jouduttamisen kanssa”, Myllymäki perustelee.

Mikäli eutanasia tai lääkäriavusteinen itsemurha kuitenkin Suomessa sallitaan, niin Lääkäriliiton mielestä ei lääkäriä saa velvoittaa näihin toimenpiteisiin.

”Terveydenhuollon ammattihenkilöiden oikeusturvasta on huolehdittava. Sääntöjen ja menettelytapojen on oltava erittäin selkeitä. Kaikissa maissa eutanasian jälkikäteisvalvonta ei ole ollut riittävää”, Myllymäki sanoo.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Kati Myllymäki, puh. 040 4506354, kati.myllymaki@laakariliitto.fi

 

Takaisin