Lääkärit palkitsevat viiden tähden koulutuspaikat

Nuorten Lääkärien Yhdistyksen (NLY) ja Suomen Lääkäriliiton tekemä selvitys paljastaa Suomen parhaat erikoistuvien lääkärien koulutuspaikat. Viidellä tähdellä palkitaan yhteensä 50 koulutuspaikkaa.

Noin puolet (48 %) ammatillisessa jatkokoulutuksessa olevista lääkäreistä on valmiita suosittelemaan omaa koulutuspaikkaansa toiselle lääkärille. “Suositeltavia koulutuspaikkoja yhdistää hyvät konsultaatiomahdollisuudet, tuki vaativassa lääkärin työssä sekä kannustava ilmapiiri. Kritiikkiä saaneissa paikoissa koulutettavat lääkärit kokevat olevansa lähinnä työvoimaa, eikä koulutusta tai kehittymistä nähdä tärkeänä osana työtä”, NLY:n koulutusvaliokunnan puheenjohtaja Sara Kaartinen summaa tuloksia.

Koronavirusepidemian vaikutukset näkyivät erityisesti lääkärien koulutuspäivien toteutumisessa. Toimipaikan ulkopuolisiin koulutuksiin osallistuminen väheni selvästi, ja vain 12 %:lla vastaajista täyttyi suositus vähintään 10 koulutuspäivästä vuodessa. Yleisimmäksi syyksi romahdukseen vastaajat ilmoittivat epidemian vuoksi perutut koulutustilaisuudet. Kaartinen pitää muutosta osin ymmärrettävänä mutta huolestuttavana. “Koulutustapahtumien peruuntuminen vaikeuttaa tietysti koulutuspäivien toteutumista, mutta monet tapahtumat on myös menestyksekkäästi siirretty virtuaalimuotoon, ja etäosallistumismahdollisuuksien toivoisi tulevaisuudessa lisäävän koulutuspäivien toteutumista. Lääkärin korkea ammattitaito on laadukkaan terveydenhuollon perusta”, Kaartinen pohtii.

Päivystystyö monelle erikoistuvalle merkittävä kuormitustekijä

Vastaajista 70 % teki säännöllisen työajan lisäksi päivystystyötä, ja keskimäärin sitä tehtiin 46 tuntia kuukaudessa. Kaikkiaan 63 % vastaajista koki päivystystyön lisäävän merkittävästi kuormitusta. Toisaalta 84 % koki päivystystyön koulutukselliseksi.

Loppukeväästä 2020 valmistui uusi Lääkärisopimus, joka rajoittaa aiempaa tarkemmin pitkiä työrupeamia. ”Päivystyksen yhteensovittaminen päiväaikaiseen toimintaan, erikoistuvien lääkärien kouluttautumiseen ja kouluttamiseen on keskeistä. Lääkäriliiton uusi Päivystystyöryhmä seuraa kentän tilannetta, visioi tulevaisuuden päivystystä ja toimii myös seuraavan neuvottelukierroksen taustaryhmänä”, toteaa Lääkäriliiton puheenjohtaja Tuula Rajaniemi. “Päivystystyön uudistuksissa on ehdottoman tärkeää huolehtia nuorten lääkärien mahdollisuuksista saada laadukasta koulutusta ja lähtökohdaksi on otettava työhyvinvoinnin lisääminen”, linjaa Nuorten Lääkärien Yhdistyksen puheenjohtaja Jesper Perälä.

Koronavuosi ei lisännyt nuorten lääkärien kokemaa työuupumusta

Joka viides vastaaja oli työssään lopen uupunut viikoittain tai useammin, ja neljänneksellä työn kuormittavuus haittaa oppimista. Molemmissa kysymyksissä oli kuitenkin tapahtunut noin viiden prosenttiyksikön parannus vuoteen 2019 verrattuna.

“Edelleen ehdottomasti aivan liian moni nuori lääkäri uupuu työssään, ja monilla työkuorma on kohtuuton”, Perälä huomauttaa. Koronavirusepidemia ei näytä lisänneen nuorten lääkärien kuormitusta. “Erikoistuvat lääkärit ovat monissa paikoissa etulinjassa, eli päivystyspoliklinikoilla ja -osastoilla. Tartuntatautien torjunta ja hoitaminen ovat osa lääkärin ammattia, mutta työturvallisuudesta on pidettävä tietysti huolta kaikin tarvittavin keinoin”, hän jatkaa.

Laadukas koulutus on myös rekrytointivaltti

“Koulutuspaikkakysely on herättänyt viime vuosina vilkasta keskustelua erikoistuvien lääkärien koulutuksesta, ja kentällä on jälleen odotettu suorastaan kuumeisesti tuoreimpia tuloksia. Kyselyn saama näkyvyys tukee osaltaan erikoistumiskoulutuksen valtakunnallista kehittämistä. Hyvät esimerkit kirittävät muitakin koulutuspaikkoja entistä parempiin toimintamalleihin. Laadukkaaksi todettu koulutus on toimipaikalle epäilemättä myös vahva rekrytointivaltti”, Lääkäriliiton koulutuspäällikkö Sami Heistaro toteaa.

KOULUTUSPAIKKAKYSELYN TOTEUTUS
Verkkokysely tehtiin Nuorten Lääkärien Yhdistyksen ja Lääkäriliiton yhteistyönä loka-marraskuussa 2020. Kohderyhmänä olivat yleislääketieteen erityiskoulutusta tai erikoislääkärikoulutusta suorittavat eli ammatillisessa jatkokoulutuksessa olevat lääkärit. Vastaajia oli yhteensä 1742. Kysely oli neljäs perättäinen, ja vastaajien määrä on kasvanut vuosi vuodelta.

TULOKSET
Viiden tähden koulutuspaikat palkitaan ke 13.1.2021 virtuaalisen Lääkäripäivät-tapahtuman tiedotustilaisuudessa kello 9:00 alkaen. Tulokset löytyvät kokonaisuudessaan Nuorten Lääkärien Yhdistyksen verkkosivuilta www.nly.fi/koulutuspaikkakysely.

KOULUTUSPAIKKOJEN LISTAUS
Koulutuspaikkojen tähtilistauksen voit katsoa tästä. Erikoisala- ja sairaanhoitopiirikohtaiset sekä muut tarkemmat listaukset löytyvät Nuorten Lääkärien Yhdistyksen verkkosivuilta.

LISÄTIETOJA

Sara Kaartinen
Koulutusvaliokunnan puheenjohtaja, Nuorten Lääkärien Yhdistys
sara.kaartinen@nly.fi
050 5525825

Jesper Perälä
Puheenjohtaja, Nuorten Lääkärien Yhdistys
jesper.perala@nly.fi
040 5351058

Sami Heistaro
Koulutuspäällikkö, Lääkäriliitto
sami.heistaro@laakariliitto.fi 
040 9052800

Tuula Rajaniemi
Puheenjohtaja, Lääkäriliitto
tuula.rajaniemi@laakariliitto.fi
040 542 7211

Kuvat ja graafit:

Tero Turunen
Projektipäällikkö, Nuorten Lääkärien Yhdistys
tero.turunen@nly.fi
040 6281915

Takaisin