Lääkäriliitto: Perusterveydenhuollon ja tutkimuksen rahoitus korjattava kehysriihessä

Kunnallisen perusterveydenhuollon heikko tilanne on Lääkäriliiton arvion mukaan suomalaisen terveydenhuollon kipein ongelma, johon hallituksen on löydettävä ratkaisuja kehysriihineuvotteluissa. 

Hallitusohjelma linjaa hoitotakuun viikon mittaiseksi, mutta rahan puuteen vuoksi jonot ovat pysyneet viime vuodet selvästi pidempinä.  Yli kolmannes väestöstä turvautuu yksityislääkärin palveluihin pelkästään hoitoon pääsyn ongelmien vuoksi.

Lääkärivakanssien määrä on terveyskeskuksissa tällä vuosituhannella lisääntynyt vain noin kymmenen prosenttia, kun työikäisten lääkärien määrä on maassamme kasvanut 32 prosenttia. Vastaavasti terveyskeskusten lääkärikäynnit ovat vähentyneet 3,9 miljoonalla, vaikka palveluiden tarve on väestön ikääntymisen myötä selvästi kasvanut.

”Tuhannen lääkärin lisätyöpanos julkiseen perusterveydenhuoltoon toisi kolme miljoonaa lääkärikäyntiä lisää, mikä näkyisi jo selvästi suomalaisten arjessa”, sanoo Lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen.

Korjauspanostus maksaisi vuositasolla noin sata miljoonaa euroa, mutta se johtaisi ajan myötä huomattaviin säästöihin erikoissairaanhoidon kuluissa.

Lääkäriliitto toivoo kehysriihen korjaavan myös lääkärikoulutuksen ja lääketieteellisen tutkimuksen resurssien jälkeenjääneisyyttä. Lääkärikoulutus on tällä vuosituhannella lisääntynyt merkittävästi, mutta koulutuskorvaukset lääkäri- ja erikoislääkärikoulutuksesta ovat säilyneet samalla tasolla. Lain mukaan valtion pitäisi maksaa korvaukset, mutta nyt ne ovat kaatuneet osin kuntien kannettaviksi.

”Ongelman merkittävyys kasvaa rahoituksen siirtyessä sote-uudistuksessa hyvinvointialueille, siis ainakin alkuvaiheessa valtiolle”, Pärnänen toteaa.

Pikaista korjausta tarvittaisiin myös yliopistotasoiseen terveyden tutkimuksen ns. VTR -rahoitukseen. Tämän tutkimusrahoituksen taso on romahtanut runsaassa 20 vuodessa 91 miljoonasta eurosta 21 miljoonaan euroon, siis alle neljäsosaan.

”Tätä on yritetty paikkailla ns. joululahjarahoilla, mutta tilanne on kestämätön. Hallitusohjelmassa on kunnianhimoiset tavoitteet TKI -rahoituksen nostamiseksi. Kliininen tutkimus on monessakin mielessä tärkeää, mutta Covid-19 on osoittanut tarpeen vastata yllättäviinkin tutkimustarpeisiin”, Pärnänen sanoo.

Lääkäriliitto esittää, että hallitus kirjaa julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2022-2025 VTR-rahoituksen asteittaisen noston 20 miljoonalla eurolla vuodessa siten, että summa vuonna 2025 on 100 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Lääkäriliiton puheenjohtaja Tuula Rajaniemi, tuula.rajaniemi@laakariliitto.fi, puh. 040 542 7211
Lääkäriliiton Politiikkatoimialan johtaja Heikki Pärnänen, heikki.parnanen@laakariliitto.fi, 050 5113774

Kannanotto: Lääkäriliiton viestit kehysriihineuvotteluihin

Takaisin