Lääkäriliitto ja Tehy: Terveydenhuollon kriisi uhkaa Euroopan turvallisuutta

Terveydenhuollon henkilöstöpula, geopoliittinen tilanne ja kasvavat terveysuhat asettavat Euroopan turvallisuuden koetukselle. Europarlamenttivaalien alla Lääkäriliitto ja Tehy korostavat, että toimintakykyinen terveydenhuolto on turvallisen yhteiskunnan perusedellytys.

Järjestöjen mukaan EU:n on toimittava päättäväisesti terveydenhuollon kriisin ratkaisemiseksi erityisesti sen päätösvallassa olevien digitalisaation, henkilöstön liikkuvuuden ja työsuojelun sekä rajat ylittävien terveysuhkien liittyvän sääntelyn alueilla.

– Lupaus toimivasta terveydenhuollosta on lupaus vakaudesta, Lääkäriliiton puheenjohtaja Niina Koivuviita tiivistää.

Henkilöstöpula on eurooppalainen kriisi

Terveydenhuollon henkilöstöpula ei ole vain Suomen ongelma, vaan koko Euroopan.

– Henkilöstön vähäisyys ja työssä koettu väkivalta heikentävät vakavasti terveydenhuollon laatua ja saatavuutta, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoo.

Liitot vaativat, että EU:n on kiireesti vahvistettava työsuojelusääntelyä, jotta ala voi houkutella ja pitää työntekijöitä.

Koska kilpailu osaavasta henkilöstöstä on kova, myös keskustelua eettisen rekrytoinnin merkityksestä ja periaatteista on jatkettava myös EU-tasolla.

– Muuten köyhemmät maat kärsivät.

Digitaalinen murros vaatii varovaisuutta

Järjestöt muistuttavat, että teknologian kehitys tuo mahdollisuuksia, mutta myös riskejä.

– Hyvin toimeenpantu Euroopan terveysdata-alue edesauttaa terveysalan tutkimusta ja helpottaa potilastiedon saatavuutta siinä maassa, missä potilasta hoidetaan. Toimeenpano vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta yhdessä terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa, jotta potilaiden tiedot pysyvät turvassa, Rytkönen toteaa.

Tietoturvan ohella myös informaatiovaikuttamiseen ja hybridiuhkiin on varauduttava.

Ilmastonmuutos lisää terveysuhkia

Ilmastonmuutos tuo uusia haasteita terveydenhuoltoon. 

– Odotamme näkevämme lisääntyviä helleaaltoja ja tartuntatauteja, mikä asettaa erityisen haasteen terveyspalveluille. Sairaaloiden ja muiden terveydenhuollon toimintayksiköiden energiatehokkuutta on parannettava, kierrätystä edistettävä ja lääkinnälliset laitteet ja tarvikkeet on hankittava ympäristön kannalta kestävällä tavalla, Koivuviita sanoo. 


Tehy ja Lääkäriliitto järjestivät 27. toukokuuta yhteisen EU-vaalipaneelin otsikolla ”Terve Eurooppa! Terveyden tekijöiden suuri eurovaalipaneeli", jossa keskityttiin terveydenhuollon rooliin EU:ssa. Tilaisuudessa seitsemän puolueen europarlamenttiehdokkaat kertoivat näkemyksistään. 


Lisätietoja: 

Lääkäriliiton viestintäjohtaja Lauri Korkeaoja, puh. 044 0788 282
Tehyn tiedottaja Jaana Reijonaho, puh. 040 3568 409 (yhteys Tehyn puheenjohtajaan Millariikka Rytköseen)

Takaisin