Lääkäriliiton valtuuskunnan julkilausuma 17.5.2024: Hallituksen toimet vaarantavat julkisen terveydenhuollon

Hallitus päätti kehysbudjetissaan leikata hyvinvointialueiden rahoitusta vuoden 2028 tasolla 550 miljoonaa euroa. Hallitus luopui muun muassa viime marraskuussa voimaantulleesta perusterveydenhuollon 14 päivän hoitotakuusta ja päätti nostaa asiakasmaksuja yhteensä sadalla miljoonalla. Samaan aikaan hallitus panostaa huomattavan summan yksityisen terveydenhuollon subventoimiseen, Kela-korvauksia korotetaan tällä hallituskaudella puolella miljardilla eurolla.

Julkisen terveydenhuollon ongelmia ei pidä pahentaa vaan ne tulee ratkaista

Nämä toimenpiteet pidentävät julkisen terveydenhuollon jo ennestään pitkiä jonoja, tekevät julkiset palvelut niiden käyttäjille kalliimmiksi ja aiheuttavat henkilöstön siirtymistä pois jo nyt henkilöstöpulasta kärsivästä julkisesta terveydenhuollosta. Lääkäriliitto pitää näitä toimenpiteitä vastuuttomina. Samanaikainen julkisen puolen rahoituksen vähentäminen ja tulonsiirto hyväosaisempien hoitoon on signaali siitä, että julkisen terveydenhuollon ongelmia ei haluta ratkaista.

Oikeus riittäviin terveyspalveluihin ei ole neuvottelukysymys

Perustuslain mukaan jokaisella suomalaisella on oikeus riittäviin terveyspalveluihin. Perustuslain mukaiset oikeudet eivät ole neuvottelukysymys, kansalaisen tulee voida luottaa terveydenhuoltoon niin hyvinä kuin huonoina aikoina. Valtioneuvoston luottamusta mittaavan Kansalaispulssi-kyselyn mukaan vuonna vielä vuonna 2020 suomalaisista yli 90 prosenttia luotti terveydenhuoltoon täydellisesti tai melko paljon, kun taas viimeisimmässä tutkimuksessa luottamus on laskenut 58 prosenttiin, joka on Kansalaispulssi-kyselyn alhaisin lukema. Lääkäriliitto on huolissaan siitä, että lisäleikkaukset heikentävät niin kansalaisten kuin henkilöstön luottamusta siihen, että järjestelmä pystyy huolehtimaan perusoikeuksien toteutumisesta.

Uusi Kela-korvausmalli tulee toteuttaa omalääkärimallina

Perusterveydenhuolto on terveydenhuollon kivijalka. Suomalaisen perusterveydenhuollon hoidon jatkuvuus ja saatavuus ovat kuitenkin olleet kelvottomalla tasolla. Eurooppalaisissa hyvinvointivaltioissa perusterveydenhuolto on pääsääntöisesti hoidettu omalääkärimallilla eikä ole mitään syytä olettaa, etteikö se toimisi Suomessa. Lääkäriliitto vetoaa hallitukseen, että julkisen terveydenhuollon leikkaukset perutaan ja uusi Kela-korvausmalli toteutetaan omalääkärimallina.Lisätietoja:
Matias Rantanen, Lääkäriliiton valtuuskunnan puheenjohtaja, puh. 040 720 8308, mjmran@utu.fi 
Janne Aaltonen, Lääkäriliiton toiminnanjohtaja, puh. 045 121 8989, janne.aaltonen@laakariliitto.fi 
Niina Koivuviita, Lääkäriliiton hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 500 6557, niina.koivuviita@laakariliitto.fi

Takaisin