Lääkäriliiton Max Oker-Blom -palkinto kirurgi Ulla Keräselle

Lääkäriliiton kahdeksas Max Oker-Blom -tunnustuspalkinto myönnetään kirurgian ja gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri Ulla Keräselle pitkäjänteisestä kirurgisen toiminnan kehittämisestä ja laadun parantamisesta.

Palkintotoimikunta kuvailee Ulla Kerästä kirurgisen toiminnan määrätietoiseksi uudistajaksi ja omistautuneeksi johtajaksi sekä erikoislääkärikouluttajaksi. Kehittämistyön ajureina ovat toimineet potilaslähtöisyys, ja potilasturvallisuuden sekä hoidon laadun ja tehokkuuden parantaminen.

Keränen on kehittänyt kirurgisen toiminnan laatua erityisesti HUS-Hyvinkään sairaalassa. Hänen johdollaan luotiin koko Suomeen levinnyt ”Leikkaukseen kotoa” -toimintamalli (Leiko), jonka mukaan potilaat saapuvat sairaalaan vasta leikkausaamuna. Leiko-hankkeelle on myönnetty Lääkäriliiton laatupalkinto vuonna 2008. Keränen on tehnyt kirurgisen toiminnan kehittämistyötä myös aktiivisesti yhdessä perusterveydenhuollon kanssa.

Viimeisimpänä uudistuksena Keräsen johdolla on suunniteltu ja vuonna 2019 Hyvinkäällä käyttöönotettu moderni leikkausyksikkö, jossa kaikki 10 salia ovat täysin samoin varusteltuja. Instrumentti- ja tarvikelogistiikka on organisoitu lean-tyyppisesti, ja lisäksi heräämössä on ainutlaatuiset, korona-aikaankin soveltuvat lasiset ”heräämiskopit”, jotka ovat monikäyttöisiä ja potilaille turvallisia.

Ulla Keränen on koulutukseltaan kirurgian erikoislääkäri (1993), lääketieteen ja kirurgian tohtori (1996) sekä gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri (1997). Erikoistuttuaan hän on toiminut Hyvinkään sairaalassa kirurgina ja kirurgiylilääkärinä vuodesta 1999 alkaen ja operatiivisen tulosyksikön johtajana vuodesta 2004.

Keränen on ollut uransa aikana mukana useissa terveydenhuollon kansallisissa verkostoissa. Hän oli kirurgian ja gastrokirurgian asiantuntijana määriteltäessä kansallisia kiireettömän hoidon kriteerejä vuosina 2004 ja 2010. Vuosina 2014–17 hän oli sosiaali- ja terveysministeriön ensimmäisen palveluvalikoimaneuvoston jäsen. Hän veti kirurgian osalta kansallista syövän hoidon kehittämistä vuosina 2010–20, ja oli Suomen Syöpäsäätiön ja Syöpätautien tutkimussäätiön hallituksen jäsen 2011–17. Lisäksi hän oli pitkään Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan Kenttälääkintäjaoston sekä HUS:n eettisen toimikunnan jäsenenä.

Ulla Keränen on toiminut aiemmin aktiivisesti myös Lääkäriliiton Kirurgit-alaosastossa sekä Gastrokirurgit ry:ssä. Keränen on ollut paneutuva erikoislääkärikouluttaja sekä osaava ja innostava erikoistuvien lääkärien runkokoulutusvastaava, sekä kokemuksen ja hallinnon pätevyyden myötä myös johtamisopintojen kouluttaja. Käytännön työnsä ja koulutusvastuunsa ohella Keränen on toiminut väitöskirjaohjaajana ja julkaissut joukon tieteellisiä julkaisuja.


Max Oker-Blom -palkinto

Suomen Lääkäriliiton kahdeksas Max Oker-Blom -palkinto jaetaan Lääkäripäivien 2022 avajaisissa 26.1.2022. Palkinnon suuruus on 10 000 euroa.

Max Oker-Blom -palkinnon saajan tulee olla ansioitunut lääkäri tavalla, joka on edistänyt lääkärin työtä ja lääkäriyttä tai terveydenhuollon ja sairaanhoidon kehitystä. Palkinto voidaan myöntää lääkärille, lääkärien työyhteisölle tai lääkärityöryhmälle.

Max Oker-Blom oli Lääkäriliiton perustajajäsen ja ensimmäinen puheenjohtaja. Hän oli aikansa edelläkävijä kansanterveystieteessä, kansanvalistuksessa, lääkärien ammattijärjestötoiminnassa ja lääketieteen etiikassa.

Lisätietoa Max Oker-Blom -palkinnosta sekä tietoa aiemmin palkinnon saaneista.


Lisätietoja:

Marjo Parkkila-Harju, palkintotoimikunnan puheenjohtaja, puh. 050 5961670, marjo.parkkila-harju@fimnet.fi
Kati Myllymäki, Lääkäriliiton toiminnanjohtaja, puh. 040 4506354, kati.myllymaki@laakariliitto.fi

Takaisin